Dagelan

Teater tradisional  sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan pendengar dan penontonnya.  Para praktisi seni ini sudah berupaya untuk bisa tetap eksis tetapi beberapa faktor nampaknya semakin menenggelamkan era keemasannya.

Sebagai pengobat rindu berikut ini kami sajikan untuk anda beberapa judul Lawak / Dagelan, Ludruk dan tak akal lama lagi, kethoprak.

DAGELAN

Junaidi CS

  1. Dalang memble
  2. Gara-gara (Punakawan)
  3. Ular-ular Temanten

   Kirun,

   1. Hukum Karma

   Basiyo (Dagelan Mataram)

    1. Aja Dumeh
    2. Bajul Buntung (Feat Junaidi, CS)
    3. Basiyo Gladen
    4. Basiyo Ke Jakarta (Feat Bagyo, CS)
    5. Besanan
    6. Dhahdung Kepuntir
    7. Degan Wasiyat
    8. Daradasih
    9. Gadhon Guyon
    10. Gandrung Kepenthung
    11. Gandrung Kethoprak (Feat Kethoprak Mataram)
    12. Gara-gara Berlian
    13. Gandrung Kepenthung
    14. Jaka Bodho
    15. Judheg
    16. Kapusan
    17. Keris Dadi Brahala (Bakul Lincak)
    18. Kibir Kejungkir
    19. Kodhok Munggah Kebo
    20. Nanggap Kroncong (Feat Ismanto)
    21. Maling Kontrang Kantring
    22. mBarang Wirang
    23. mBecak
    24. mBlantik Kecelik
    25. Menang Lotre
    26. Midang
    27. Ngedan
    28. Nglirwakake Dhawuh
    29. Nyokot Kebrakot
    30. Pak Dengkek
    31. Pangkur Jenggleng
    32. Popok Wewe
    33. Sam Pek Eng Tay
    34. Semar Mesem
    35. Sepatu Sandal
    36. Si Kojek Dilarikan Babu
    37. Tuwa Tuwas
    38. Uyon-uyon Guyon
    39. Wajik Kletik

    Klik Disini, MUNGKIN ANDA ORANGNYA

     (Terima kasih anda telah mampir di blog ini. Jika sudah berhasil download file kami, mohon tinggalkan komentar untuk perbaikan selanjutnya)

     Selengkapnya, file-file Dagelan, Ludruk dan Lawak, disini…………..

     About these ads

     About Jaman Semana

     Sapa Wani Karo Aku wong Aku Ora Wani Karo Sapa-sapa

     Posted on 26 Mei 2009, in Tak Berkategori. Bookmark the permalink. 15 Komentar.

     1. Pripun tata cara ngundhuh file Mp3 DAGELAN di atas ???
      Kok kula klik judul dagelanipun boten saged ???

     2. pangapunten td belum di link. mangga. langsung ke halaman dagelan.

     3. perkawis dagelan pancen kenging kangge hiburan, meniko cocok tur sanget damel suko renaning manah kulo. matur suwun

     4. Mas Sulistyo
      Mangga pun sekacakaken lan menwi wonten ingkang cocok kula sumanggaaken menawi badhe download.

     5. Nuwun inggih matur sanget nuwun dene sampun kalilan download. sanadyanto rumiyin sampun nate mirengaken, nanging taksih damel sengsem manah kulo. Matur suwun sanget lo njiiiiih mas / mbak Galuh mugi Gusti ingkang akaryo jagad paring piwales ingkang langkung kathah. amien

     6. Mas Sulistyo.
      Wulijeng rawuhipun? Wah, matur nuwun panjenengan sampun kersa pinarak ing blog punika. Wilujeng tetepangan, mugi2 mboten kapok……….

     7. Kulo nyuwun idi palilah badhe download kangmas. Smpun dangu nembe sak puniko kawulo kepanggih situs ingkang kulo remeni

     8. Mas Suhono
      Ngaturaken sugeng rawuhipun ing blog punika. Mugi-mugi mboten ndadosaken kuciwa lan sedaya kekirangan nyuwun pangapunten

     9. View Post
      junaidi sing ono critane gatot koco nayab, dhueell suuutt medhun nyaut memean kae po?? Gatot koco… manukmu semono to??

      dagelan yang ada cuplikan itu judulnya apa ya mas?

     10. junaidi sing ono critane gatot koco nayab, dhueell suuutt medhun nyaut memean kae po?? Gatot koco… manukmu semono to??

      dagelan yang ada cuplikan itu judulnya apa ya mas?

     11. Ada. Download saja! Itu dalang Internasional I

     12. Djunaedi, Dalang Internasional I

     13. saya suka seni jawa kuno tapi cara downloadnya yang gampang saja.

     14. kulo bade tangklet sebab menopo simbul penjenengan kok gambar bagong??kok mboten mawi fotonipun mbak Galuh mawon.

     15. wekdal niki kulo nembe download wayang kulit ki h anom suroto lampahan prabu sumilih matur nuwun mbak galuh.sanes wekdal kulo nyuwun ingkang lampahan sanesipun.

     Dhawuh Panjenengan

     Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

     WordPress.com Logo

     You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

     Twitter picture

     You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

     Facebook photo

     You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

     Google+ photo

     You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

     Connecting to %s

     %d blogger menyukai ini: