Ki H. Anom Suroto, Wahyu Makutharama

Epos Besar Ramayana dan Mahabarata sebenarnya merupakan cerita yang terpisah antara satu dengan yang lain.  Ramayana ditulis oleh Valmiki kira-kira tahun 200 SM sedangkan Mahabarata baru ditulis beberapa ratus tahun kemudianoleh Viyasa.

Akan tetapi dalam versi Pustaka Raja Purwa yang banyak dijadikan referensi di Jawa, dimodifikasi seakan ada benang merah antara kedua epos tersebut.  Jelasnya, Mahabarata merupakan “kelanjutan” dari Ramayana.

Wahyu Makutharama ini  merupakan Lakon Carangan yang dirangkai sedemikian rupa untuk menemukan missing link antara Ramayana dan Mahabarata.

Tokoh utama dalam cerita ini adalah Anoman yang dijadikan sentral untuk merangkai kedua epos tersebut.

Nah, untuk mengurangi rasa penasaran anda bagaiman KI H Anom Suroto merangkai  epos besar tersebut, selayaknya anda mengikuti cerita ini.  Sekali lagi, banyak dalang yang telah membawakan lakon ini tetapi sebagaimana kita makan sate, kendati bahan dan bumbunya sama tetapi masing-masing tukang sate mempunyai kekhasan masing-masing yang tentunya tidak untuk dibandingkan tatapi, nikmati saja.

 

Saya persilahkan anda untuk download Lakon Wahyu Makhutharama oleh Ki H Anom Surata di ling berikut ini:

 1. Anom Suroto, Wahyu Makutharama 01
 2. Anom Suroto, Wahyu Makutharama 02
 3. Anom Suroto, Wahyu Makutharama 03
 4. Anom Suroto, Wahyu Makutharama 04
 5. Anom Suroto, Wahyu Makutharama 05
 6. Anom Suroto, Wahyu Makutharama 06
 7. Anom Suroto, Wahyu Makutharama 07
 8. Anom Suroto, Wahyu Makutharama 08
 9. Anom Suroto, Wahyu Makutharama 09
 10. Anom Suroto, Wahyu Makutharama 10
 11. Anom Suroto, Wahyu Makutharama 11
 12. Anom Suroto, Wahyu Makutharama 12
 13. Anom Suroto, Wahyu Makutharama 13
 14. Anom Suroto, Wahyu Makutharama 14
 15. Anom Suroto, Wahyu Makutharama 15(tamat)

Klik Disini, MUNGKIN ANDA ORANGNYA

(Terima kasih anda telah mampir di blog ini. Jika sudah berhasil download file kami, mohon tinggalkan komentar untuk perbaikan selanjutnya)

About these ads

About Jaman Semana

Sapa Wani Karo Aku wong Aku Ora Wani Karo Sapa-sapa

Posted on 24 Juni 2009, in KI H ANOM SOEROTO, Wahyu Makutharama, WAYANG, WAYANG KULIT and tagged , , , . Bookmark the permalink. 53 Komentar.

 1. Kulonguwun

  Wahyu Srimakuthoromo kok namung setunggal ? Sanese dereng nggih? Kulotenggo nggih

  Matur nuwun

 2. nggih, tunggu saja…

 3. Kulonguwun malih

  Sakjane sedanten file Wahyu Makuthoromo wonten pinten to ? Kok ting mriki namung enem, utawi kinten2 namung 3 jam ?

  ttd
  penggemar wayang kulit

 4. ngapunten kamas, jane ada 16 file. cuma akses internet saya lelet banget. jadi ya agak lambat. itupun bola-bali disconnect. tambahan lagi, ntah karena apa kok firefox saya suka crash!!!
  paringi pangestu moga-moga segera lancar.

 5. sajake tanjakane duwur.gawane abot.
  dadi rada randat lakune.
  alon-alon watone kelakon.

 6. Kulonguwun malih

  menawi saged, ‘Wahyu Makutharama’ dilengkapi, supados ngertos nganti akhir cerita. Biar gak terlalu besar ukuran filenya, sebaiknya rate-nya diturunkan/dikurangi.

  matur nuwun sanget

 7. Mas King, Mas Wadi.
  Usul diterima

 8. Kulo nuwun…
  Nderek nepangaken, kulo lare Klaten ingkang nglembara wonten Lampung… kepingin sak kathah-kathahipun kagungan koleksi wayang lan ketoprak sakperlu kangge nguri-uri kabudayan jawi wonten tlatah Lampung lumantar RADIO CAKRAWALA JITU 97,4 FM STEREO ingkang kulo pandegani piyambak… [nyuwun pituduhipun !!!] amargi koleksi kulo taksih sekedik… Alhamdulillah kulo wau saged ngunduh lakon Wahyu Makutharama kanti lancar…
  Nuwun…

 9. Mas Sugeng Cakra
  Estunipun sedaya koleksi sampun kula aturaken panjenengan sedaya. Kula aturi download pundi engkang cocok. Nanging nyuwun pangapunten kangge ngawekani alotipun bandwidh mila wonten bitrate ingkang kula kompres, dados kualitas suwantenipun mboten “maksimal”. Ewodene panjenengan mboten tlaten download, saged kula kula kintunaken copynipun. Nanging rehne blog punika gratis, kula suwun CD kalawau mboten panjenengan gandhaaken malih. Kula pitados dateng panjenengan.

 10. Alhamdulillah manawi makaten, kulo malah matur nuwun lan mathuk… manawi kepareng kulo badhe nyuwun alamat punopo nomer telponipun supados saget gampil anggenipun komunikasi saklajengipun… Puniko kulo caosi pirso nomer telpon kulo. Sugeng Cakra 0812 725 19 021. Alamat : Griya Cakrawala Jitu Makmur Depan Kompleks Pasar Rawa Jitu Tulang Bawang Lampung. Tansah kulo wanti-wanti pripun caranipun kulo saget kintunan koleksi CD MP3 wayang punopo dene ketoprakipun…
  Nuwun…

 11. matur nuwun, sampun ndherek download wahyu purba kayun kaliyan wahyu makuthoromo

 12. Sampun dangu anggenipun pados lakon meniko, keranten mireng menawi lakon meniko damel ruwatan. Radi supe, nopo niki lakon karemanipun mantan Presiden Soeharto.
  Sakmeniko taksih proses download, mbokmenawi mangke saksampunipun mirengaken saget ngertos.
  Mutur nuwun sanget.

 13. Ass, mbak nderek pitepangan kaliyan nyuwun izin kawulao badhe download lakon wahyu makuthorama.Maturnuwun. Bp. Supadi (Dosen POLTEKKES KEMENKES Semarang PRODI KEPERAWATAN PURWOKERTO)

 14. inggih mas. mugi-mugi wonten manfaatipun

 15. Nyuwun idzin ngunduh mas, matur nuwun

 16. Mangga silahkan

 17. Minta ijin DL mas, terima kasih
  BTW passwordnya ?

 18. Mangga silahkan. slumanslumunslamet

 19. gatot slametto

  Mas Galuh, nyuwun ijin ngunduh, ugi nyuwun passwordipun

  matur nuwun

 20. Nuwun Sewu, bade download Wahyu Mahkuthoromo, ugi nyuwun passwordipun
  Matur Sembahnuwun

 21. ikuti link yang dibawah facebook gambar bagong. download, baca. wonten mriku paswordnya

 22. maturnuwun sanget….

 23. mas, badhe nyuwun pirso dhalang ingkang tatas nerangaken wewrdinipun wahyu makuthoromo utawi hasta brata sinten nggih, kulao nate mirengaken namung kok supe sinten dhalangipun

 24. mas,saya joko dari papua bade ngunduh wahyu makutoromo tapi pripun carane nggi ketoe kok wonten paswordnya, mbok kkulo nyuwun mas,
  alamat. joko mapan jl. raya kemiri depan batalyon 751 sentani hp. 08124882201 suwun mas….

 25. lam kenal maz from papua asli wedi
  kepingin tetepungan ama mrs.galuh balas donk….

 26. Mas Joko Mapan
  Terima kasih sudah berkenan mampir.
  Salam kenal dari saya untuk panjenengan. Pripun, dari Papua kangen Klaten napa mboten?
  Mangga pinarak di FB untuk kita bisa lebih akran lagi.

 27. Lho, intinip[un wahyu makuthara trak inggih punika ta? Ki Narto, Anom Timbul lan Hadi sugita sampun nate mbabar punika

 28. kelik Nepen, Teras

  Nyuwun sewu Mas… menawi kepareng mbok kulo nyuwun pasword kagem download wahyu makutharama… tur suwun…

 29. Lah mangga silahkan. Mulai sekarang mpun mboten usum pasword-passwordan :)

 30. Kelik Nepen, Teras

  Matur suwun Mas…. sampun saget ngundhuh Wahyu Makutharama. Nyuwun tlng lakon2 sanesipun ugi boten sisah mawi pasword nggih Mas…. tur suwun…

 31. Mboten=mboten, mas. Cuma karena terlalu banyaknya file yang terlanjur saya upload, jika masih ada yang kecicir, tolong anda negndika saja. Nanti akan saya buka passwordnya

 32. Matur nuwnun. tinapi ranjapan abimanyu mboten sampe tamat nggih????

 33. kados kula matur, punika namunh hasil rekaman radiom nah pas menyura, ketuorn. Nanging sampun wonten kanca ingkang kagungan lan badhe maringi versi kaset lengkap. Mangga kita tengga sesarengan.

 34. Mas kula menika saking tlatah Blambangan, Nanging kliwat anggen kula maniak ringgit purwa. Mbok bilih Dokter Jiwa kula kinten mboten saget paring usada gandrung kula dhumateng kabudayan menika. Pramila kula matur nuwun sanget dipun keparengaken ngundhuh file wayang saking panjenengan. Nyuwun duka nggih…….?

 35. Wis, jyan nyampleng pool…..matur nuwun sanget den….
  kapurih badhe tanglet lakon Ki Anom ingkang wonten unen-unen “eleng-eleng…keparaten…kitir-kitir…” niku lakon napa nggih? Sak eling kula lakon Wahyu tohjali, ning sak wise donlot kok dede nggih…

 36. matur nuwun kulo ki dalang, sampun disumangga aken. kulo niki bade pados gambar arjuno lan srikandi kangge undangane konco kulo tapi engkang wonten wibisono kalian si bagong utawi sinten niku. pangapunten sak derenge.

 37. mangga, di google banyak kok gambar wayang yang anda perlukan

 38. Kulo nuwun,
  Manur nuwun sanget sampun saget download file Wahyu Makutharama kanthi lengkap.Swantenipun jernih sanget….!

 39. syuyur jika memang bisa dinikmati

 40. Kwalitas bagus terimakasih banget

 41. kulo nuwun albumipun supados dipun tambah, matur nuwun.

 42. mas kulo nderek donload wayang ,kadose kok enak dimerengne…..

 43. matur nwn nih… kulo nderek download…

 44. mangga, mas download saja….

 45. Nuwun sewu ndherek download kang…total file wonten 15 menopo 16..

 46. matursuwun pak dhe broow

 47. wonderful publish, very informative. I ponder why the opposite experts of this sector don’t notice this. You must proceed your writing. I am confident, you have a great readers’ base
  already!

 48. Nderek download mugi barakah

 49. Yuswo kulo sampun 57 tahun, kulo remen sanget kesenian jawi, jamanipun marsidah bsc, widayat, bu itik, basiyo, joni gudel, menawi poro pandemen kagungan kaset utawi piringan hitam sageto dipun muat wonten youtube format mp3..temtu bade pikantuk sambutan ingkang sae..
  nuwun

 50. Menawi mboten lepat konsep kepemimpinan astabrata asring dipun paring aken wonten pelatihan-pelatihaneri PNS gek jaman semono, kados lampahan makuthoromo. nopo sakniki taksih ? nopo kasilep konep sanesipun ?

 51. PAK TONO DI MAJALENGKA

  Anda butuh angka togel sgp/hk yang di jamin tembus silahkan hub KI KUNCORO di 0823 1332 9888,trimakasih.

 52. IBU WANDA DI SIDOARJO

  Alhamdulillah angka togel singapura yang di berikan KI PURWO ternyata tembus 100% yaitu 4d 2655 dan alhasil saya menang sebanyak Rp 89 juta jadi siapatau anda berminat silahkan huubungi KI PURWO di 0853,3520,4958,trima kasih banyak ya KI tas bantuannya sama saya.

Dhawuh Panjenengan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: