Pamungkas Bayu Aji, Kresna Boyong (MP3)

Berikut ini saya peresembahkan file MP3 Wayang Kulit dengan Cerita Kresna Boyong oleh Ki Muhammad Pamungkas Bayu Aji.  Lakon ini merupakan rekaman dari pagelaran Mas Bayu dalam dengan dukungan pelawak Kirun Cs.

Bagi yang berkenan download Lakon Kresna Boyong oleh Ki Pamungkas Bayu Aji kami persilahkan di link berikut ini

 1. Pamungkas Bayu Aji, Kresna Boyong 1
 2. Pamungkas Bayu Aji, Kresna Boyong 2
 3. Pamungkas Bayu Aji, Kresna Boyong 3
 4. Pamungkas Bayu Aji, Kresna Boyong 4
 5. Pamungkas Bayu Aji, Kresna Boyong 5
 6. Pamungkas Bayu Aji, Kresna Boyong 6


About these ads

Tentang Jaman Semana

Sapa Wani Karo Aku wong Aku Ora Wani Karo Sapa-sapa

Posted on 28 Agustus 2009, in Ki Pamungkas Bayu Aji, Kresna Boyong, WAYANG, WAYANG KULIT. Bookmark the permalink. 60 Komentar.

 1. Nuwun sewu tak donlod-e sikik. Krana maca sinopsi om Budi…….. jarene gayeng. Suwun link-e

 2. @ tukang nyaponi radio
  Mangga silahkan di unduh dulu, diimbu terus dinikmati. Yen enak silahkan ngunduh lagi yang lain…………

 3. Sugeng pitepangan sedoyo kemawon

 4. Mas Eko Ydianto
  Sugeng tetepangan ugi. Semoga anda tidak kapok mampir kesini……..

 5. -ass-
  nuwun sewu menawi lancang bade nunut donlod niki
  -w-sallam-

 6. amit sewu kula badhe download, maturnuwun sak derengipun salaam kenal kalih lare kendal

 7. Mangga, silahkan!

 8. nas Darmojati
  Mangga, silahkan download. Salamkenal kembali saking lare sragen!

 9. matur sembah nuwun nggih mbak, sugeng tepang, nderek donlod, meniko kangge tombo kangen kaliyan kampung halaman, kulo lare grobogan sakmeniko wonten Medan Sumut.

 10. Mas ihsan
  sugeng tetepangan ugi. Syukur dene panjenengan sekalipun jauh dari kampung halaman masih kelingan seni jawa. mangga ta asring pinarak mriki mangke kula caosi Tayub Grobogan….. :)

 11. kulo nuwun, mbak galuh
  sugeng tetepangan kalian kawulo
  nambahi rerencangan mugi ndandoso senenganing penggalih panjenengan amrih kito sedoyo saget menikmati lan nguri-uri budoyo jawi

 12. Mas Danar
  Matur nuwun kersa pinarak lan sugeng tetepangn ugi kagem panjenengan.

 13. Nuwun sewu mbak ayu mugya kapareng nderek tetepangan, matur suwun sedayanipun await kanthi situs menika saged nambani kangen tanah jawi. Menawi panjenengan tindak Bali katuran pinarak dateng Kintamani. Mugya gusti tansah paring berkah dumateng panjeneganipun. Nyuwun sewu keparenga kula download mas bayu nggiiiih??????

 14. matur sembah nuwun Mas, Aji. Kulo sampun saget ngunduh wayang MP3. Munopo vcd ipun sampun beredar? kulo ing Rimbo Bujang susah banget madosi Vcd wayang.

 15. Nderek tepang mba…..wah jian mtr nwn sanget rekaman ringgitipun wnten bandung saget kangge tombo kangen kampung …heheehehehe nwn

 16. Mas Kasiyono
  Sugeng tetepangn ugi kagem panjenengan lan keluarga. Matur nuwun sampun kepareng pinarak mriki. Mumpung dereng kelajeng, atur uninga, kula bapakipun galuh. Sampun dangu lenggah Bali? Asli pundi? Sanes wekdal menawi kula wisata mrika, kula tak matur panjenengan……

 17. Mas Ahmad Suwaji
  Ing Blog punika wonten sawetawis judul ingkang formet video. Menawi ing mriki kathah VCD wayang (Anom, Bayu, Mantep lsp). Saking sekedhik badhe kula upl;oad videonipun. Dene menawi mboten sabar download saged mundhut ing Solo sampun kathah, kok…. :)

 18. Mas Andar Bandung
  Salam tetepangan ugi. Matur nuwun sampun kersa mampir ing blog punika. Mangga menawi badhe download menawi wonten kirangipun nyuwun ngapunten, lho

 19. Sugeng dalu kawulo matur suwun saget mersani rigit purwo woten internet saking telatah pringsewu lampung

 20. Sugeng dalu kawulo matur suwun saget mersani rigit purwo woten internet saking telatah pringsewu lampung, bade tangkelet menawi tumbas vcd/dvd mas bayu woten pundi, kangge nyuri2 budoyo jawi saking kulo lare saking gunung kemukus, sing woten polsek gading rejo/pringsewu suwun

 21. eyangkakungsepuh2_harijanto

  Nuwun sewu langkung rumiyin sedulur…..kulo bade download kresno boyong nuwun

 22. eyangkakungsepuh2_har
  Mangga eyang, silahkan

 23. sek mas…..
  urong tak donlot kabeh…
  koneksi internete iki rodok lemot

 24. matur nuwun sanget, kulo sekeluargo saking jakarta menawi mirengaken wayang meniko kdos wonten njawi mawon………. mak nyus tenan

 25. Mas paranta
  Syukur ms, menawi file ing blog punika wonten ginanipun. Sygeng midhangetaken

 26. perlu di perluas,semoga

 27. suyamto lebdo carito

  matur sembah nuwun kula sampun kepareng ngunduh mp3 kanthi lakon kresno boyong, supados pikantuk piwucal luhur saking lampahan punika. salam kenal saking kula, mugi kabudayan jawi boten luntur.

 28. Mas Suyamto Lebdo Carito
  Ngaturaken kasugengan rawuh panjenengan ing blog punika lan wilujeng pitepangan saha nyuwun pangapunten sedaya kekirangan. Mangga sami meuji, mugi mugi budaya lan seni jawi samsaya ngrembaka.

 29. Mtr nwun..
  Mas Bayu dalang masa depan.. ..

 30. Mas Menkzle Kusworo
  terima kasih atas apresiasinya……………….

 31. salut dan bangga buat saudara galuh yang masih sangat peduli dengan budaya kita yang syarat dengan pengajaran yang adiluhung bagi kehidupan manusia saya berharap kedepan bisa di upload cerita2 yang lebih bagus lagi. mungkin inilah satu cara melestarikan budaya kita dan siapa lagi kalau bukan kita sendiri semoga saudara galuh dikarunia umur yang panjang,rejeki yang halal barokah buat saudara galuh beserta sekeluarga amin

 32. Mas Edy PPS
  terima kasih atas dorongan semangatnya. semga saya bisa melengkjapi dengan judul yang lain……… Selamat datang di blog ini

 33. Kula nggih lare Grobogan (Purwodadi), sak menika pados tedha wonten ing Bumi Sasak NTB (Pulau Lombok) mbok inggiha Tayub ipun dipun inggahaken. Susah sanget menawi pados VCD Wayang Kulit menapa malih Tayub Grobogan. Matur nuwun sanget sampun kersa paring lelipur dhumateng para kadang sutresna budaya jawi, mliginipun ingkang wonten njaban rangkah (luar Jawa). Matur Nuwun….

 34. nggih mas, semoga file ini ada manfaatnya

 35. Salud utk mas GALUH, masih ngopeni Budoyo Jowo (wayang)
  Orang2 pinter pasti tau, wayang adalah Budaya berusia tua dgn seni yg sangat tinggi dan kompleks.
  ‘wong monco’ juga banyak yg kesengsem…
  tapi ‘poro mudo’ kita kok enggak ya….?
  Banyak dalang muda yg muncul…..
  tapi penonton mudanya gak banyak…
  piye yo……
  mudah2an banyak ‘mas galuh2′ lain yg ngopeni budaya yg diakui UNESCO ini,…
  Salam hangat,
  dari saya Putro Jowo kelaheran tlatah mbatak,,,..
  Matur Nuwun,.. horas…horas hita sude saluhutna,….

 36. Wah ya,.. banyak sekali manfaatnya donk.
  Ayo mas Galuh,.. semangat terus, pantang atrek.
  mudah2an tambah hari, tambah banyak penggemarnya mas Galuh.
  dan mudah2an mas Galuh sekeluarga tetap sehat2 wal afiat,…
  supoyo biso terus nguri-uri budoyo,… amien ya robbal alamien,..

 37. sae sanget…

 38. Horas! Matur nuwun paringipun semangat!

 39. Matur Nuwun untuik ssemangat dan doanya!!!

 40. Matur nuwun

 41. Dos pundhi to Mas Bayu tiyang sepuh piyambak kok dipun kritik wonten ing panggung lak rikolo rumiyin panjenengan sakmeniko dados kados mekaten saking pundi kedah dipun maklumi tiyang sepuh mboten kados panjenengan medal ing zaman modern tehnologi sampun pepak, semonggo dipun letarekaken sageto langkung linuwih kaLiyan ingkeng romo, nyuwun pangapunten bahasanipun blepotan amargi sampun 30 tahun wanten kitho Mas.

 42. Nuwunsewu menawi saget dipun tambah lakon sanesipun.Maturnuwun.Bp.SUPADI,M.Kep.,Sp.MB (Dosen Politeknik Kesehatan Semarang)

 43. ki dalang bayu aji pamungkas ini usianya berapa y? trus ada nomor hp nya ki dalang bayu aji pamungkas tidak?

 44. punten mas saderenge,
  Peripun nek teng meriki gadahi campursari sing lagi ngetrend.kadose tambah rame,heee,,,
  Matur suwun,,

 45. ewanci-wanci pikantuk fileipun mesthi kula jangkepi, pak. matur nuwun

 46. Inggih mas. Saking sekedhik badhe kula tambah……….

 47. Mangga, barangkali ada rekan yang mengetahui?

 48. Untuk campursari yang ngetrend, banyak kok di dunia maya………..

 49. kalau download ngk satu satu apa ada misal 1 judul 1 doenloadtan

 50. matur nuwun mas… kulo saking suriname. Mugi2 tiyang jawi ingkang wonten mriki wiwit jaman londo kepengker kiyat nanggap wayang saking jowo. Amien…

 51. Salam kenal kemawon,mbak! Matur nuwun meniko lakon ingkang kulo padosi!

 52. salam kenal kembali, mas………. semoga manfaat

 53. Salam hormat
  Walaupun blm di stel, tapi pertanda bagus, sebab penerus Bpk. H. Anom Suroto berkesinambungan, kulo tenggo Vidio / 3gp. nipun, matur nuwun.

 54. Kula sampun ngunduh 2 lakon . Marem sanget lan ngirangi rasa kangen kula dumateng ringgit purwa. Matur nuwun mas galuh.

 55. nggih mas. mas bayu pancen sae kok….

 56. mbak Galuh nyuwun sewu menawi pareng kulo nderek ngunduh file pamungkas bayu aji menika nggih. maturnuwun

 57. Kelik Nepen, Teras

  Tlng nyuwun paword download Kresna Boyong Ki Bayu Pamungkas Mas… tur suwun…

 58. sak niki mboten usum password, mas……….

 59. Kelik Nepen, Teras

  Matur suwun sanget Mas… kulo sampun saget download Kresna Boyong…

Dhawuh Panjenengan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d bloggers like this: