WAYANG

WAYANG KULIT MP3

 1. Ki H Anom Soeroto
 2. Ki Narto Sabdo
 3. Ki H Manteb Soedarsono
 4. Ki Muh Pamungkas Bau Aji


Ki Muh Pamungkas Bayu

 1. Kresna Boyong (Mp3)

VIDEO WAYANG KULIT

Muh Pamungkas Bayu Aji

 1. Kresna Boyong (Video)

Anom Suroto, Bima Meneges (VIDEO)

 1. Anom Suroto, Bima Manges
 2. Asmarabumi

WAYANG ORANG

 1. Srikandhi Wuyung
 2. Gatutkaca Rebutan Kikis
 3. Parta Krama
 4. Petruk Mantu
 5. Pergiwa Pergiwati
 6. Kresna Duta
 7. Burisrawa Gandrung
 8. Gathutkaca Wisudha
 1. Nyuwun sewu pak Galuh….kulo tenggo sharing-ipun lampahan2 saking Ki Narto sabdo. Koq Pendawa boyong-ipun dereng minggah nggih?

  Menawi kepareng, pak Galuh asli pundi nggih? ojo-ojo tangga kiyambak….

  Matur nuwun,

  Edy L

 2. Mbak Galuh kulo sampun sowan lho
  Pokoke lanjut terus ngebloge
  sukses nggih
  Matur nuwun

 3. Kulo nuwun mBak Galuh,
  Kulo ingkang sowan lan ngresahi malih, kulo tengga ‘link’ Ki Narto Sabdho nipun ….
  Matur nuwun

 4. mbak Galuh kawulo sowan njenengan, tansah kulo tenggo lampahan saking ki Narto Sabdo lintunipun, menawi wonten lampahan bimo suci

 5. Kang Edy, matur nueun sampun kersa rawuh.
  Kangge jampi kangen. sinaosa lampahanipun mboten kados ingkang panjenengan kersakaken, kula aturaken sawetawis Lampahan saking Ki Narto Sabdo.
  Sugeng Midhangetaken.

 6. Kang Prabu. Nuwun nggih kang panjenengan kersa rawuh. Jane aku nyuwun arahan penjenengan yang sifatnya lebih teknis, gitu loh………
  Kula tengga dhawuh panjenengan malih lho kang.
  Ngersakke mBah Narto??????????? Mangga…..

 7. Matur nuwun, sampun rawuh. Mangga, sawetawis sinaosa dereng jjangkep kula aturaken lampahan saking Ki Narto Sabdo.
  Bima Suci, kula kinten kang prabu wonten. Menawi mboten wonten mangke kula aturaken.

 8. Lha sumangga…….

 9. Kados ingkang kula aturaken. Kula Sragen, simbok saking mBolali, leresipun Desa Mbrajan, lor Methuk. Mboten tebih saking tlatar…. menawi mudhik pinarak (kula mudhik mrika).

 10. mbak semar kuning sampun kulo unduh naging khusus no. 3A suantenipun pas wonten trouble

 11. mbak alamat panjenengan ingkang jangkep pundi, mangke kulo kintuni VCD Bimo Maneges ki Anom Suroto

 12. Salam kenal mbak Galuh
  saya handoko dari denpasar
  saya penggemar wayang kulit utamanya dalang narto sabdo
  sesuai dengan yang saya baca diatas mbak Galuh dari sragen, dimana mbak sragen nya, istri saya dari sragen di jl bregjen katamso – jalan menuju ke makam pahlawan
  setiap saya pulang ke sragen pasti main ke pasar bunder untuk cari mp3 wayang, tidak pernah ketemu
  setelah tahu webnya javawayang saya ambil dari situ, punya mbah narto, sudah saya download semua
  saya punya MP3/narto sabdo lakon abimanyu,banjaran arjuno 1 & 2, bagaimana caranya supaya bisa ke tangan mbak galuh, sehingga bisa didengarkan oleh penggemara wayang kulit, untuk melestarikan budaya wayang

  punya mbak galuh koq tidak bisa di download pakai IDM

  Kapan2 kalau saya ke sragen mau mampir, untuk cari lakon pakai nambah koleksi nya mbah narto

  matur nwun

 13. Matur nuwun rawuhipun. Cobi kula edit malih sak gaduk-gaduk kula,tiyang nggih nembe ajaran. Lha gurune Mas Prabu jare didhawuhi privat, mboten kuwat bayare…. pun tengga, mas.

 14. Dulu saya ya kangelan mau upload wayang ke web terus didhawuhi Mas Prabu cara-caranya. Kalu berkenan kula aturaken langkah-langkah upload file yang saya ambil di beberapa sumber dan pengalaman saya nunak-nunuk dituntun Mas Prabu. Mangga pinarak lan maos di ngudarasa.
  Ananging nggih namung ilmune wong bodho, lho……….
  Jalan Brigjed Katamso??? Wah Piyayi Canthel Kulon, ta. Mangga…mangga menawi kaleresan Mudhik kula suwun pinarak.

 15. waah…. matur nuwun kangmas. Semanten kawigatosan panjenengan dhateng kula.

 16. Wah bingah sanget kula….sansaya rame diskusinipu utawi nguda raosipun….
  Katur mbak Galuh….koq mudikipun dateng Tlatar…terus sakmeniko lenggahipun wonten pundi nggih…..Sejatosipun kulo meniko asli kidul Kartosura….Desa Karang duren, Sawit, Boyolali.
  Matur nuwun nggih Wayang Narto sabdo-ipun.
  Wah jane kangmas kulo gadah Bimo Suci (kaset),,,tapi sayang wonten Solo…menawi wonten tangan kula pasti ugi bade kulo convert ke MP3 file….nggih benjang menawi kulo mudik…nggih…..utawi wonten sederek inggkang ngrumiyini….nggih syukur…

  Edy L

 17. Matur Nuwun kawigatosan panjenengan. Mangke menawi mudhik, kasuwun pinarak……

 18. Mbak Galuh….nyuwun sewu file Pendawa Boyong nembe kula wiwiti ngunduh….nanging sareng kulo cobi….koq tasih mono nggih…..
  Mungkin mas Prabu ingkang saged disuwuni pitulungan.

  Matur nuwun kawigatosanipun

  Edy L

 19. Kula kinten prayogi sanget. Mangga sareng2 matur mrika!!!

 20. kulo namung ngaturaken matur suwun dateng panjenengan ingkang sampun paring panglipur dateng para sutresno budoyo jawi ingkang sanget ngrantu mirengaken swantenipun mbah Narto, kados kulo meniko mbak

 21. mbak…kulo sampun edit Pendawa Boyong dados stereo…Kados pundi nggih carane menawi bade upload?
  Matur nuwun
  Edy L

 22. saya sangat berterima kasih kepada mbak Galuh, web MP3 wayang kulitnya baru saya temukan seminggu yang lalu, ini yang saya cari-cari sejak dulu ibarat “mboten ngemungaken madune kemawon ingkang kula undhuh, menawi saged sak glodhog-glodhog ipun”, saya juga punya koleksi wayang baik VCD maupun MP3, nanti kalau punya saya belum dipunyai mBak Galuh akan saya kirimkan…. Matur nuwun.

 23. Mbak Galuh lan kangmas prabu bimo suci saking mbah narto tansah kulo tenggo, ugi lampahan saking mbah Narto ingkang gegandengan kaliyan Bimo kados Bimo Gugat lan liyo liyane, suwun

 24. Ya mbak nanti kalau saya pulang ke Sragen mapir ke rumah mbak Galuh sambil bawa hardisk eketernal untuk copy lakon yang lain, sehingga nambah koleksi MP3 wayang nya.
  Lakon yang di javawayang sudah hampir semuanya saya download.
  Nuwun sewu kalau boleh minta alamatnya daleme mbak Galuh.
  Rupanya mbak lulusan apdn semarang, saya punya kakak ipar juga lulusan apdn semarang, dulu dinas di Kab. Sragen, tapi sekarang pindah di Kab. Malang, namanya Kamti Astuti.
  sekian dulu mbak salam dari denpasar

  nuwun

 25. Matur genging panuwun, kang Edy. Coba saja upload via 4 shared. Barangkali di Ngudarasa dalam blog ini bisa membantu, Mangga pun cobi

 26. Insya Allah,badhe kula padosaken. Jare di Pasar Pon Solo Ada. Cuma convertnya ke digital itu lho….. tapi, semoga saja.

 27. Nggih matur nuwun menawi kersa pinarak. Tapi untuk file wayang saya akan upayakan utuk bisa upload semua yang saya punya.

 28. makasih banget jeng…..parikesit grogol yang ketlisut tak tunggu lho….

 29. Ingih kangmas, coba saya cari yen udah kepanggih mangke enggal katur. Wulujeng rawuhipun diblog saya, kamas………..

 30. mbak…ternyta betah wekdal lami nggih…kulo sampun gadah account wonten 4hare.com nangin nembe kulo cobi…tiba2 kompeter diampil istri…ketutup…mangke kulo cobi malih. Niki ugi nembe wiwit ngunduh semar kuningipun lan langsung kula edit dados stereo….mangke kulo upload sisan…..
  Kulo dereng saget urun upload lampahan enggal…nggih menawi kepareng bantu edit mawon nggih mbak utawi mas prabu….
  Kulo sakjane kepingin ugi lampahan Brojodento mbalelo-ipun Ki Narto….kagungan mbak?
  Matur nuwun
  Edy

 31. Klentu nyeratipun…sampun gadah account wonten 4shared.com

  Edy L

 32. Matur genging panuwun Mas Bambang sampun kersa pinarak wonten sudhung kula. Estu kanca-kanca sutresna ringgit purwa sangat mengharapkan panjenengan kersa paring kgunganipun koleksi wayang buat kita nguping bareng-bareng. Ampun kapok, mampir malih lho mas……….

 33. Wah tiwas kebeneran, tinggal upload terus sharing ke rekan-rekan. Bila perlu buat aja blog sisan biar kita nanti bisa saling mengunjungi and ijol-ijolan lakon………..
  pripun? cocok ta? is ta tanya aja kang prabu,beliau pasti paring ppangestu and dibalang puja mantra biar blognya cepet online and gayeng……..

 34. matur nuwun mbak..mangke kulo nyuwun pencerahanipun sangking mas prabu….Insya Allah saya juga mau bikin blog…..

  Ditenggo lampahan sanesipun

  Matur nuwun
  Edy L

 35. Menawi kerso ing penggalih bade nyuwun pirso, alamatipun mbak/mas Galuh ing sragen, menawi mboten wonten alangan kulo bade dateng sragen.
  Maaf ya mbak/mas, bahasa jawanya agar kasar, soalnya saya asli orang jawa timur .

  nuwun

 36. lha mangga menawi kersa pinarak wonten sudhung kula. tapi ya cuma seekedar tempat berteduh, bukan rumah. mangga, silahkan ngendika di email mawon http://www.estemor_gilih@ymail.com

 37. mbak Galuh..ditenggo lampahan Parikesitipun ingkang no 6A lan 6B sebab sedoyo sampun kulo unduh lan kulo edit dados stereo…termasuk Semar Kuningipun lhe…..
  Tingal tunggu upload-nya….kalau dekat mendingan kulo aturaken CD-nipun…..sayang kulo wonten Bogor.
  Ya…kalo mas prabu tindak Bogor kulo titipi….he…he…he…

  Nuwun
  Edy L

 38. Nyuwun sewu mbak Galuh lan mas Prabu dugi dinten meniko mbok menawi kulo nembe upload 12 file saking Semar Kuning (Ki Narto Sabdo) ingkang sampun kulo edit dados stereo lan ditingkatkan bitrate-nya….mbok menawi kemampuan upload konemsi kulo ingkang rendet…… monggo dipun pirsani wonten link ngandap meniko:

  http://www.4shared.com/dir/13304118/62c03c2f/sharing.html

  Matur nuwun

  Edy L

 39. Mbak Galuh…..mungkin sore ini selesai upload Semar Kuning (Ki Narto Sabdo) yang telah saya edit dgn output Stereo dan ditingkatkan bitrate-nya jadi 128 Kbs dan 44 MHz.
  Monggo dipun cek lan dipun biwarakaken dumateng sederek-sederek penggemar mbah Narto wonten link:

  http://www.4shared.com/dir/13304118/62c03c2f/sharing.html

  Akan menyusul Parikesit Grogol ingkang sampun siap upload (Sampun diedit jadi stereo), sanajan dereng lengkap (kirang file 6A lan 6B) lhe mbak?

  Matur nuwun

  Edy L

 40. mbak Galuh…monggo dipirsani nggih…upload Semar Kuning-Ki Narto Sabdo (koleksi mbak Galuh ) sampun rampung kulo upload ingkang versi stereo 128 Kbs-44MHz
  Wonten link:

  http://www.4shared.com/dir/13304118/62c03c2f/sharing.html

  Monggo menawi bade disebaraken dateng sederek-sederek…

  Nuwun

  Edy L
  Bogor

 41. Mbak Galuh sareng Mas Edi salam kenal, dalem nami Imam kolektor ugi Ki NartoSabdho, kulo saweg madosi lakon-lakon wayang kulit Ki NartoSabdho ingkang rekaman SIngoBarong, antawisipun lakon ingkang sinebataken Mas Edi = Picoban SIswoPanditoDruno, PartoDewo, Kakrasana Krama, Brojodento Mbalelo, Lahire Wisanggeni, Begawan Kilat Buwana, Begawan Tunggul Wulung, Boma Rangsang lan taksih kathah sanget lakon2 ingkang sanesipun. Mbokmenawi Mbak Galuh sareng Mas Edi kagungan lakon-lakon meniko, menawi perlu kula kepareng dolan dateng dalem panjenengan sedaya.

 42. Mas Imam ingkang kinurmatan
  Sakestu kula ngaturaken panuwun awit rawuh panjenengan ing sudhung kala mriki.
  Babagan lampahan ringgit purwa ingkang panjenengan ngendikaaken, sak saged-saged kanca-kanca sutresna ringgit purwa badhe mbiyantu. Kula pitados, mangke menawi sampun wonten tertamtu badhe dipun paringaken. Mangga berburu sareng-sareng!

 43. Cocok sanget mas Edy. Jan mak nyus….. ta[i mbok ya jangan mbalung jagung gitu lho………… tanggung. Kabeh sisan.
  Pripun??? tak tunggu, lho

 44. Kang parabu, sembah nuwun lho, atas segala upayanya. Tenan kok, mboso wis didandani ya tambah mat.
  Sekalian saya ngekam klenengan mat Bawa Retnaasmara kalajengaken Gambir sawit terus dhawah ayun-ayun. tapi masih mono. Tlong stereokno, ya……

 45. Ingkang sabar nggih mbak….nembe kulo wiwiti Parikesit Grogol….(maklum koneksi internet-e…lelet banget…ssttt…numpang fasilitas kantor)….mbok dipadosi malih mbak file 6A lan 6B-nipun (segmen goro-goro)….ditenggo nggih….

  Nuwun

 46. mbak/Ibu Galuh menawi wonten jawa timur rikala kula wonten surabaya rumiyin ingkang sering muter lampahan ingkang dalem sebataken punika ing radio2 AM, antawisipun Radio El Bayu Gresik, Radio Moderato Madiun, Radio Gabriel Madiun, duka menawi wonten sragen wonten punapa mboten, sebab kula padosi dateng semarang wonten ing studio rekaman SIngo Barong sampun mboten wonten, rumiyin kula sregep ngrekam menawi pas siaran radio puniko, nangin kwalitas rekamanipun awon, kadangkala kecampur kaliyan iklan. Malah kula kepingin menawi para sederek wonten ingkang kagungan Video-nipun rikala Ki Narto Sabdho pentas dalang wonten ingkang kagungan mboten nggih.

 47. Mas Imam….menawi rekaman video mbah Narto kadose langka sanget….kulo nate baca berita; ada satu rekaman video Ki Narto Sabdo….kalau gak salah milik RRI Jakarta (atau mungkin dah jadi Arsip Nasional) dan ada satu rekaman juga dalam bahasa Indonesia (mungkin milik TVRI Pusat) saat Ki Narto Sabdo mementaskan pagelaran padat menyongsong Gerhana Matahari Total Tahun 1983….mungkin (saya sempat lihat lengkap dulu…saat di Yogya). Kangge tombo kangen mas cobi download link ngandap…lampahan Semar Kuning saking mbak Galuh ingkang sampun kulo edit dados stereo:

  http://www.4shared.com/dir/13304118/62c03c2f/sharing.html

  Monggo nggih….mas Imam asli pundi nggih…..kulo asli Sawit-Boyolali.

  Nuwun
  Edy L

 48. Matur Nuwun Mas Edi L informasinya, menawi lampahan2 ingkang sampun di uploauding mriki dalem sampun gadah rekamanipun sedoyo, wiwit smp kula sampun remen koleksi kaset, insya Allah menawi menke longgar kula up loud ing mriki, nanging kula sakderenge tilar donya kepingin ningali rekaman video Ki Narto Sabdho. saking tresnane kula dateng Ki Narto Sabdho, sanajang sampun sedha kula anggep kadosdene guru, amargi setiap pagelaran ringgit purwanipun mengandung makna filosofi ingkang inggil lan bermakna dateng lelampahan bebrayan di donya punika. kula asli Madiun nanging sak punika wonten Garut, sak punika kula nembe belajar wayang golek. matur nuwun sanget informasinya Mas Edi mugi2 sanes wekdal kula, panjenengan, mbak Galuh sareng sederek-sederek ingkang nimbrung ing mriki saget kepanggih ing darat.

 49. mbak Galuh…Parikesit Grogol ingkang sampun stereo ugi sampun rampung kulo upload….wonten link ingkang sami kalih Semar kuning…tapi dereng wonten file 6A lan 6B nipun…kulo tenggo upload ipun (file 6A lan 6B) saking mbak Galuh.

  Matur nuwun

  Edy

 50. ini namanya jeruk minum jeruk
  Matur nuwun kang Edy. Mbasan wis dasi apik ganti saya yang nyuwun kagungan panjenengan.
  Mungkin lain kali biar tidak mindhon gaweni, saya akan upload setelah pasti filenya patut didengar.
  Di ngisor asem Pasar Pon, jebul banyak kaset wayang (loak n higienis). Saya mau coba cari, pinjam, nyewa, beli atau apapun segala budidaya akan saya kerahkan untk bisa convert ke digital. Tunggu saja!!!

 51. mangga, kanca-kanca ingkang ngersakaken kula sumanggakaen.atur nuwun mas Edy…

 52. Nderek ngunduh njih mbak, dereng lengkap ingkang upload ? kulo ngajeng ajeng sak estu.
  kangge tombo kanggen.

  matur nuwun

 53. sumangga kamas………….
  matur nuwun kersa pinarak di blog ini. Gak lama lagi badhe kula aturaken lampahan-lampahan enggal kangge njangkepi ingkang sampun wonten. Sae ingkang wonten mriki saha kagunganipun Mas Prabu.
  Asring-asring sanja mriki mangke tak suguh teh? Kopi? Susu? Pokoke komplit…plit.

 54. mbak Galuh lan mas Prabu tuwin sederk sedayo kulo kintun sabagian buku tentang wayang kulit wonten link ngandap nggih:

  http://www.4shared.com/file/107775547/6201040b/Wayang-Kulit-01.html

  Cobi dipun unduh siapa tahu dapat menambah wawasan

  Nuwun
  Edy L

 55. mbak Galuh…Klenengan Nyamleng sampun kulo edit STEREO lan sampun kulo pasang wonten link ngandap:

  http://www.4shared.com/dir/15958511/5c680ac3/Klenengan.html

  Sumonggo dipun cobi

  Nuwun

  Edy L

 56. Utawi wonten link Semar Kuning nggih…

 57. sangkaningparan

  Nderek bingah ingkang tanpo pepindan dene penjengan sami taksih ngrungkepi kabudayan jawi ingkang saknyatanipun nembe kasereg dening kabudayan manco ingkang namung damel onaring pakarti. mugi kaperengo kulo ugi bade ngunduh ringgid kulit lampahan semar kuning hingkang kalampahaken dening dalang kondang Ki Narto Sabdo.
  nuwun

 58. Matur Nuwun Rawuhipun, bapa….
  Mangga menewi badhe ngersakaken mundhut Semar Kuning. Namung nyuwun pangapunten bilih lumadinipun swanten mboten mranani margi mboten “stereo”. Cobi ingkang sampun dipun edtit Kang Edy utawi Mas Prabu.

 59. Wah… amtur nuwun, kang….
  Ndang tak pindah ke player terus diputer karo liyer-liyer….
  Aja kapok…. Suk mben nyuwun tulung lagi….

 60. mbak Galuh wonten pundi to kok sampun dangu mboten wonten komentare, nembe tindak punapa pripun, menawi tindak lak yo ngasto laptop dateng pundi-pundi, daleme kanggo jagongan tiyang sanes sing dhuwe dalem kok sare wae. Enggih Alhamdulillah menawi mundutaken camilan sareng kopi. Mbak kula nyuwun tulung dipun biyantu.
  nembe kasmaran niku jampine nopo to.

 61. Ngapunten, kamas………….
  Saya lagi blusukan cari kaset ketoprak untuk nambah rungon-rungon.
  Kalau panjenegan kersa. kula aturaken sawetawis lampahan ketoprak. Lumayan lho kang, meski ripping audionya gak mbejaji. Mangga…………

 62. matur nuwun kang. langsung tak unduh…………………..

 63. tur nuwun banget kang, sekarang tambah mak nyus……………….

 64. INFO……untuk penggemar wayang se-jabotabek

  PAGELARAN WAYANG KULIT GRATIS

  DALANG: KI PURBO ASMORO
  LAKON: NAMJARAN SENGKUNI
  TALU: 20.30

  TEMPAT: HALAMAN RADIO SUARA JAKARTA
  GEDUNG AKA, JL. BANGKA RAYA NO. 2 JAKARTA
  SELATAN

  SUGENG MIRSANI

  EDY L

 65. RRRRRAAAAALLLLAAAAATTTT

  maksudnya…Banjaran Sengkuni

 66. Rasah diralat, rawurung aku ya gak isa nonton………………..

 67. Kula nyuwun pirso lak dereng di jawab kaliyan Mbak Galuh, Mbak Galuh kagungan lampahan ringgit purwo ingkang rekaman Singo Barong mboten? Menawi kagungan lampahan punapa kemawon. niki rencana kaliyan mas Edi badhe launching uploud Gatutkaca Wisuda sareng Pandawa Gobah.
  Mas Edi Radio SUara Jakarta kaliyan Radio Safari kok alamate sami nggih. Kapan Niku Ki Purbo badhe nggebyahake lampahan Banjaran Sengkuni.

 68. Pangapunten kangmas
  Untuk Singo Barong belum ada, tapi beberapa rekan menjajnjikan akan maringi laken… eh, maksud saya lampahan yang lain.
  Babagan Banjaran Sengkuni mbenjang punapa kula mboten saged matur, lha wong rawurung ya ora isa nonton. Mangga ta kaliyan Mas Edy menawi badhe mirsani, saya tak ngrungokke panjenengan cerita saja.

 69. Nyuwun sewu nggih mbak Galuh…..numpang nanggapi mas Imam….kulo nembe ajar damel blog…..puyeng mboten mudeng…..
  Mas Imam…pancen leres…..radio Safari lan radio Suara Jakarta beralamat di jln sama tapi beda blok….dan dalam satu Gedung……wah malam minggu hujan gak jadi nonnton kemarin…cuma monitor di radio….wah lumayan rame….
  Mas Imam ini no. telp. radio2 yang benar:
  Radio Safari: 021-7192663
  Radio Suara Jakarta: 021-71793616

  Nuwun
  Edy L

 70. Wah kula antosi nggih mbak, ingkang rekaman singo barong. Menawi lampahanipun mbokmenawi sami, nanging lebih gayeng lan mantep. upami diputer wonten tiyang gadah damel. kados nanggap wayang aestu. dalam dua tiga minggu insya Allah mangke umpami mas Edi mboten kaweratan kula nyuwun tulung up loudkan lampahan kresna duta + karna tanding (versi singo barong). Ingkang lampahan gatutkaca wisuda punika inggih versi singo barong.

 71. sugeng tepepangan kgem sedoyo. saya sdng mencari lakon wayang wirataparwa (pandawa kumpul). dmn ya saya bisa mendapatkanya? menawi wonten ingkang pirsa, kulo suwun bantuanipun. matur nuwun sak derengipun.

 72. Sugeng tepang ugi….mas/mbak Mambasu meniko tinggal wonten pundi…menawi wonten Jkarta…..Lakon meniko sering diputer Radio Safari, Radio Suara Jakarta utawi RRI Pusat Jakarta….menawi pados kaset mbok menawi radi sisah wonten Jakarta…..menawi MP3….ditenggo mawon ,,,sinten ngertos wonten sederek ingkang bade sharing…..nggih mboten mbak Galuh……

  Kagem mas Prabu….CD MP3 (Gatutkaca wisuda lan Pendawa Gubah-Ki Narto Sabdo)kiriman kulo saking mas Imam-Garut menopo dereng dumugi nggih? koq kulo tenggo dereng minggah-minggah….

  Nuwun

 73. kulo wonten jember-jatim, mas edy. menawi rencang2 wonten inkang gadah, kulo nyuwun dipun kirimi. matur nuwun

 74. kulo wonten jember-jatim, mas edy. menawi rencang2 wonten inkang gadah, kulo nyuwun dipun kirimi.

 75. Bambang Supriyadi

  saya sudah dl Wahyu Jatiwasesa, namun nomor 2a dan 2b-nya kok tidak ada ?

 76. INFO…PENGGEMAR WAYANG SE-JABOTABEK..GRATIS…

  DALAM RANGKA HUT RADIO SUARA JAKARTA KE X,

  DALANG: KI MANTEB SUDARSONO
  CERITA: SASTRO JENDRO HAYUNINGRAT
  TANGGAL: 13 JUNI 2009
  JAM: 20.00 WIB
  TEMPAT: HALAMAN RADIO SUARA JAKARTA
  KOMPLEK GEDUNG AKA JAKARTA
  JL. BANGKA RAYA NO. 2. KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN.

  SILAHKAN YANG BERMINAT

  NUWUN

  EDY L

 77. Mas, disiarkan langsung g ? pagelaran wayang kulit di radio suara jakarta. bìsa dengerin online g ?

 78. Disiarkan langsung biasanya….gelombang AM 864 KHz…tapi kalo onlinenya aku belum dengar dah punya atau belum….
  Saya juga mau monitor di rumah aja…mau brangkat gak ada temen..

 79. Tak kancani pa piye???

 80. Di Toko kaset Pasar Pon, solo ada kang. Saya yakin
  Wong kemaren saya bar dolan kesana.

 81. Kang, kliatannya kang Prabu lagi sibuk. Wong pirang-pirang ndina nggak update tulisan dan komentar. Mungkin lagi tindak adoh.
  Yuk kita demo reme2 kerumahnya aja!!!

 82. Pangapunten dhe…………
  Wahyu Jati wasesa 2 a,b mboten sah digagas sik. Wong kasete mbundhet rakaruwan. Muntel2 di rol n geret terus tak geret malah pedhot. rekane arep tak sambung, baru cari lem di olor-olor anakku…………..
  Sementara ini tak uwel2 tak adahi dos hp. Kapan-kapan tak tlatenane.
  He…..he…….he……

 83. Mbak Nunick (eh…Galuh ding)….. Link berikut adalah hasil upload-an saya wayang kulit dari Ki Narto Sabdo yang berjudul Kresno Duto yang merupakan kiriman dari mas Imam-Garut. Ceritanya sih sama dengan Kresno Duto yang di Wayangprabu.com (mas Prabu), tapi nuansa pagelarannya beda, karena lakon ini direkam oleh Singo Barong pada pentas terbuka bukan di studio. Silahkan yang berminat;

  http://www.4shared.com/dir/16637108/2c3b6644/Kresno_Duto_Singo_Barong.html

  Matur nuwun

  Edy L

 84. matur nuwun, kang……..
  langsung tak undhuh mumpung belum kedisikan!

 85. Kulinguwun

  Menawi wayang kulit ingkang dalang Ki Hadi Sugito gadah ?, Sanese ingkang wonten Bumiprabu. Menawi gadah kulo nyuwun nggih ?

  Matur nuwun

 86. Kagem Mas Wadi.
  matur nuwun sanget, kersa rawuh.
  Insya Allh, mangke menawi wonten tertamtu kula aturaken panjenengan.

 87. JUST FOR INFO

  Ini akan ada pertunjukan wayang kreatif:
  Dalang : Sudjewo Tejdo
  Lakon : Karno Tanding
  Tempat : Aula Barat ITB, Jl. Ganesha No. 10 Bandung 40132
  Waktu : 24 Juni 2009, jam 20.00 WIB
  Informasi lebih lengkap : Telp :022-2501006
  Email : pib@inkubator.itb.ac.id
  Barangkali ada yg mau melihat dan/atau merekam, mungkin bisa menghubungi telp/email di atas. Kalau ada rekamannya, bisa sharing ya …, alias saya minta copi-nya.

  Nuwun

 88. Mangga, panjenengan yang dekat kalo mau mriksani. Saya jauhuuuuh…. Jane ya pingin nonton.

 89. INFO…..

  Kerjasama antara Radio Suara Jakarta dan Paguyuban warga Pacitan se-Jabotabek akan menyeleggarakan pagelaran Wayang Kulit semalam-seuntuk:

  Hari : Rabu 1 Juli 2009
  Jam : 20.00

  Dalang : Ki manteb Sudharsono
  Lakon : Bimo Bangkit (??????)
  Tempat: Plaza Tugu Pancasila TMII

  Silahkan siapa yang berminat….SELAMAT MENYAKSIKAN….

  Info dari Radio Suara Jakarta (minggu 28 Juli 2009)

  Nuwun

 90. mbak galuh, wahyu purbo kayun ipun kadose wonten angkang kirang………………….matur suwun sampun diijinaken donlod

 91. Mbak Galuh, saya sudah kirim email ke alamat estemor_gilih@ymail.com, mau nyuwun alamat sragen, nanti kalau saya pulang kampung bisa mampir.

  matur nuwun

 92. Saya dapat sms dari seorang dalang (Yogyakarata)….dalam rangka syukuran beliau mengundang teman-teman penggemar wayang untuk hadir:

  Sabtu, 4 Juli 2009
  Jam: 20.00
  Tempat: Komplek Bilimoon, Jl. Janur 8 No. 9 Kalimalang, Pondok Kelapa, Jak-Tim
  Lakon: Harjuno Wiwoho
  Dalang: Ki Gunarto Talijendro (dalang sabet sewengi salto ping seket)

  Untuk yang berminat…silahkan…selamat menyaksikan

  Nuwun

 93. matur nuwun pak Galuh… kinarto sabdonipun… mbok nyuwun tulung pun inggahaken lakon brojo dento mbalelo ki narto sabdho. matur nuwun sakderengipun…

 94. Kulonguwun malih

  Kulo nyuwun ingkang dereng lengkap, supados dilengkapi, nggih ? Menawi dereng lengkap tasih penasaran.

  Matur nuwun sanget

 95. Katur Mas Onny, Mas Wadi. Nyuwun pangapunten lampahan ingkang dereng lengkap tetep akan saya usahakan melengkapi. Sementara simpan saja dulu penasarannya, ganti dengan begadang atau apappun yang penting nggak penasaran. Banyak hal yang bikin gak lengkap diantaranya, kaset aslinya yang sudah modal-madul, pemberian teman yang cuma seperti itu, bandwidh yang lelet dan sebagainya. Intinya sepanjang ada, saya tidak eman-eman. Ngaten? Matur nuwun

 96. Kulonguwun malih

  Untuk VIDEO bima maneges, saya sudah berhasil download satu cd.

  Matur nuwun nggih

 97. mBak Galuh saya kirim email ke estemor_gilih

  matur nuw

 98. Inggih Kamas. Pangapunten saya jarang-jarang mbukak email. Tapi kalau pas mbukak, pasti kla matur n balas juga kok. Lha wong rasah nganggo prengko wae kok……

 99. mAS gATOT WONTEN PUNDI KOK SAMPUN DANGU MBOTEN MUNCUL, badhe nyuwun pirso, lampahan Bima Gugahipun mas Gatot ingkang mboten lengkap kaset no pinten, sampun di convert ke MP3 dereng, menawi sampun mbok kula nyuwun copy-annya mas.

 100. Mbak Galuh ngendikane neng pasar Pon wonten sing versi singo Barong? kala tanggal 2 – 4 juli kepungkur kula padosi nganti mumet kok mboten wonten nganti kula ubek-ubek (pasar pon nganti jeblok). malah sing sadeyan mboten ngngeeeh. menawi agus kaset pasar klitikan kula manggihaken saridin ning yo mung sak lakon (lumayan)
  kanggo tombo mangkel kula borong 5 lakon mangke kersane diunggahke mas Edy utawa mas Pra-bu

 101. Salahe, penjenengan wis tekan solo ora kersa pinarak. Lha umpama ngajak kula rak ya mesthi ketemu.
  Nggih, sanes wekdal saged “berburu” malih.
  Oh Inggih, Rumiyin Mas Handoko Denpasar kagungan lampahan Narto Sabdo (nyumanggakaken punika singobarong punapa mboten). Cobi panjenengan jawil…………..

 102. wong kula mboten ngertos alamate Mbak Ibune Galuh, pripun. Mbak cobi alamate lan no telp/Hp panjenengan kirim dateng kula teng
  hazahri_mughni@ymail.com utawi
  ibazzhari@gmail.com
  menawi wonten wekdal malih kula ampiri mbak Galuh mangke.

 103. Waktu itu saya ketemu dengan mas Bramantyo, dia menitipkan satu lakon wayang purwa dari Ki Narto sabdho…..sayang karena adanya pindahan rumah besar-besaran, kaset beliau pada ketlisut dan hanya ketemu nomer 1, 2, 3, 6 dan 8. Kaset nomer 1 hanya saya convert 1B saja karena 1A hanya gending2 pambuka, no 4, 5 dan 7 belum ketemu….Eh…tidak sengaja tadi malam sekitar jam 2.30 dini hari (Minggu 12 Juli 2009) saya puter2 radio ada satu studio resmi Jakarta menyiarkan lakon ini…eh ini kebetulan, langsung saya sambung dengan computer dan langsung saya ripping untuk jadi file mp3…..sayang hanya dapat nomer 7A dan 7B. Mungkin ada sedulur2 yang punya lakon ini silahkan kalau mau nyumbang untuk yang nomer 4 dan 5……ditunggu.
  File audionya dapat diambil pada link berikut…..silahkan:

  http://www.4shared.com/dir/17566572/d419204e/Sastro_Jendroyuningrat.html

  Matur Nuwun

 104. Maaf…lupa!!!! Lakon diatas dibawakan oleh Ki Narto Sabdho dengan judul Sastro Jendroyuningrat atau Alap-alapan Sukesi atau Lahirnya Rahwana.

  Nuwun

 105. nuwun sewu…, lampahan Wahyu Jatiwasesa ingkang nomer 2 kok mboten wonten nggih !?, lintune sampun kulo undhuh…, kapan nomer 2-ipun diupload ? matur nuwun…

 106. Bambang Supriyadi

  Untuk mas Edy L, kiranya mas Edy L tidak keberatan untuk lampahan Sastrojendroyuningrat nomor 1a tolong donk di Upload. Karena itu adalah Gending-gending Talu yang amat saya suka… Jika saya melihat wayang kulit baik Pak Manteb maupun Pak Anom saya hampir pasti datang mulai sore hari, karena saya sangat ingin menikmati Geding2 Pambuka (Talu) tersebut. Atas perkenannya saya sampaikan banyak terima kasih…. Matur nuwun mas Edy… matur nuwun… sakderengipun.

 107. Nggih Mas/ mbak Nissa.
  Kula pikantuk kaset aslinipun nggih namung punika. Menawi nengga lengkapipun mangke malah ilang. Nanging kula tetep usaha pados kirangipun.
  Nuwun

 108. Mangga kang Edy. Panjenengan di jawil Mas Bambang. Tapi saya ya setuju kok. Yen jejer, gendhing dan antawacana nyaris sama tapi kalau talu memang lain. Biasanya disesuaikan dengan lakonnnya. Jadi bisa dipastikan gendhing talu untuk masing-masing lakon bisa tidak sama.

 109. Nuwun sendiko mbak galuh…nggih mas Bambang dipun tenggo kemawon nggih…..kulo nembe wonten Makasar..

 110. Mas Bambang and mbak Galuh….kulo aturi nenggo nggih mbok menawi mangke siang jam 10-an sampun minggah sastro jendroyuningrat 1A nipun

  Nuwun

 111. mbak galuh kulo download sudomolo anom kok mboten genep,..mung sampai seri 7,..lanjutane ten pundi mbak…

 112. Mbak Marni. Pangapunten, file itu saya dapat dari convert kaset pita. Ndilalah yang seri 8 kaset aslinya sudah rusak mbundhet-mbundhet. Saya akan coba perbaiki dulu, mangke kalau sudah siap saya upload. Wah ini malah bikin kecewa anda, ya?

 113. Bambang Supriyadi

  Matur nuwun Mas Edy L.., Sastro Jendroyuningrat 1A sajak’e sampun manggung…, nanging taksih dereng kula undhuh…. Mugi-mugi rejekinya Mas Edy tambah lancar…. he..hee…

 114. Bambang Supriyadi

  Sesuai janji saya terdahulu kepada mbak Galuh.., mbak ini saya punya VCD Wayang Kulit Pak Mateb dengan lakon “Setyaki Prasetyo”. Pertanyaanya adalah gimana caranya merubahnya ke format MP3 ? dan gimana caranya ngirim ke mbak Galuh (atau mas Edy L) ?, agar bisa di upload sehingga bisa dinikmati oleh poro sutrisno lainnya. Sukron katsir….

 115. Mas Bambang.
  Matur Nuwun perhatian panjenengan pada kami.
  Saya sudah matur di email panjenengan.

 116. Bambang Supriyadi

  Untuk Pak’e Galuh… Terima kasih ilmunya… nanti tak pelajari pelan-pelan sambil nyetel wayang, daripada kelamaan nunggu proses belajar… VCDnya saja tak kirim ke Sragen. Lebih tepat dipaket lewat PT. Pos apa lewat jasa lainnya ya ?. Matur nuwun…

 117. ha…ha….ha….. kurir mangkat dewe

 118. perjuangan – perjuangan

 119. Bambang Supriyadi

  Pak’e Galuh… nanti selain VCD “Setyaki Prasetyo” dalang Pak Manteb juga saya sertakan Kaset (pita) “Noroyono Kridho Broto” dalang Pak Anom. Monggo di konvert ke MP3 (yang ini kan saya belum diberi pelajarannya sama Pak’e Galuh..!?)

 120. Waaah…… Cocok Niku kang.
  Sewanci-wance panjenengan dhawuh, kula sumadyo.
  Jare mas Imam, upama panjenengan kurir dewepun dianggap perjuangan, jihad bil kaset minal cd. Pripun?
  mengke tak jak nonton tayub……

 121. Nuwun sewu mas, tepangaken kulo Rohmat. Nderek Download nggih.
  http://www.rohmatdiono.wordpress.com

 122. Mas Rohmad, matur nuwun sudah mampir. Silahkan.

 123. Weh, sameniko kang kulo remeni.
  Ngatur aken sembah nuwun mas, ngunduh mp3 wayang

  salam wayang

 124. Mas Firbiman, makasih sudah mampir.
  Mau download, silahkan. Sementara baru ada itu. Sambil jalan akan saya tambah terus…….

 125. mbak Galuh….ampun samar nggih….sampun wonten 2 sederek wonten Jakarta ingkang bade maring-aken lakon Alap2 Satyaboma (Ki Nartosabdho)….wah jadi double…tapi yang satunya sudah mencoba convert ke MP3 (baru belajar…sering kontak ke saya minta warah gimana caranya)…mangke kulo lengkapi utawi kulo upload sedoyo mawon…..lan wonten 3 lakon sanes ingkang bade diparingke…….sip tenan mbak….semakin lengkap….mbok menawi wonten Gatutkaca Gugur (Ki Narto), Rama gandrung (Ki Narto) lan Brajadenta mbalelo (Ki Narto) mbak…matur nuwun

 126. Benjang punapa kula saget ngundhuh Pagelaranipun Pak Purba Asmara ?

 127. Mas Ciput.
  Belum lama ini mas Purba pentas di daerah saya dan saya sedang berusaha untuk mendapatkan video dari sohibul khajadnya. Ya, kita tunggu saja

 128. mbakyu, ingkang craos wahyu jati waseso… kaset no 2 kok mboten wonten nggih…. nopo dereng di upload… saya juga punya kasetnya tp gak tau cara buat jadi MP3 nya, boleh di kasih tahu nama alatnya… ?

  matur nuwun

 129. Denmas, yth.
  Wah tiwas kepeneran kalau anda punya kasetnya. Masalah convert ke MP3 gampang. Pake aja sofware gratisan audacity, terus install, jalankan.
  Sambung te out ke komputer in. Kasetnya diputer jeglek!, audacity di klik, ditinggal udud, selesai. Hasilnya Wave saoud terus di convert ke mp3 pake absolute audo splitter atau ratusan software sejenis. Kalau udah jangn lupa diupload untuk melengkapi yang masih kurang di blog ini. Sisan anda saya lantik jadi salah satu author saya.
  Selamat mencoba dan terima kasih.

 130. terima kasih, maturnuwun.. saya masih inget mbah saya punya beberapa cerita wayang dalam bentuk kaset, yang sudah banyak di upload mbk/kangmas galuh… seperti anoman maneges, semar mbangun kayangan, bambang senggotho( abimanyu lahir versi lain), wisanggeni lahir, kokosrono winisudo, ada lagi yang lain cuma saya lupa,… nanti kalo sudah ketemu n di convert segera saya upload semua… misalnya ada cerita yang kurang akan saya upload…

  oh iya. saya seneng dengan cerita pandowo maneges.. blm ketemu yang kaset no 8 ya… ?

  maturnuwun

 131. Ki Nartosabdho; Bima Kelana Jaya (Banjaran Bima)

  Meniko lakon saking sang maestro yang merupakan koleksi pribadi dari seorang sahabat dan menceritakan tentang kepahlawanan Bima. Silahkan yang mau menikmati link-nya ada di bawah ini ; (nyuwun sewu file no. 13 dereng wonten…dari sumbernya spti itu…nanti saya usahakan lengkap)

  http://www.4shared.com/dir/18200819/5c2f273e/Bima_Kelana_Jaya.html

  Matur nuwun

 132. Waaah…. telat, kang.
  Lha rumangsaku wis dicawiske, ya langsung tak ambil semua, tanpa nunggu dipasarahke. Jebul sama adminnya baru di manggakke sekarang.
  Matur nuwun, kang………..

 133. wah…. kulo sampun angsal software ipun…kangmas/mbkyu kantun nyiapaken.. piranti kangge recorded,,….. ha ha ha

  maturnuwun2…..

 134. Nah, rak ngaten, ta Demase.
  Panjenengan ngerkam, kula negga uploadipun……….
  Pripun, cocok? He…ha….ha….

 135. MENAWI NGREKAM COMPO-NE INGKANG SAE SISAN ojo sing ecek2, SUPADOS HASILE MANTEP (KI Manteb)

 136. We lhadalah, Kamas Imam, ta?
  Dangu mboten miyos, tindak pundi ?
  Saya matur begitu soalnya sekarang jarang yang ngingu tape recorder. Sudah ganti laptop. Nah sekarang kita harus gunakan lagi “alat jadul” itu maka diresiki, biar jos.

 137. mbak gayuh, pandawa maneges anom suroto file no 8 nopo mboten wonten to? pandawa maneges ingkang dipun upload mas prabu nopo mboten sami? amargi ingkang dipun upload m prabu file no 8 ugi mboten wonten. kapasitas file pandawa maneges kagunganipun m gayuh kalih mas prabu ugi benten. nyuwun katerangan mengenai bab puniko, sakderengipun kawulo unduh. suwun.

 138. Mas Plih, pangapunten nggih mas. Saya dapat file itu pinjam dari Radio Asri, Sragen yang kebetulan file no 8nya rusak. Tapi katanya mau dikasih masternya.
  Kita tunggu aja.

 139. Bambang Supriyadi

  Kang Denmas…., saya juga nunggu Jatiwasesa Nomor 2a dan 2b. kapan diupload ? terima kasih sebelumnya.

 140. wah,.////// ha ha ha , inggih sami2 sami lah//… dipun tenggo mawon….. mangke kulo upload, nyuwun pangapunten kangmas… menawi upload wonten pundi ingkang gampil….nggih ?

 141. inggi kaleresan kangmas/mbakyu galuh…. kulo tenggo ugi no 8 pandowo maneges ipun

 142. Yo menawi wis jadul, mundut ingkang enggal too pangaose inggih mboten sepintena sakmenika ning kwalitase mboten kalah. Demi melestarikan budaya kita. pancen tekhnologi menika kedah di-upgrade namine perkembangan zaman.

 143. wah mas menika cobi nyuwun pirso sing kagungan dalem (Mbak Ibune Galuh), Mas Edy utawi Mas Prabu sing kulina melakukan Up load

 144. Para Sutresna Wayang Kulit.
  Bagi yang berkenan melengkapi PANDHAWA MANEGES 8 dengan dalang KI H ANOM SUROTO, filenya disini……… http://www.4shared.com/file/122046630/e96f746a/Anom_Suroto_Pandhawa_Maneges_8.html
  Terima Kasih dan mohon maaf.

 145. ndrerek tepang, kok ketoprak saridin kadosipun mboten lengkap nggih nopo kulo sing klentu, nderek nyengkuyung sedoyo pambudinipun mbak galuh nuwun

 146. Mas Triyono.
  Sementara panci taksih kirang, nangin insya allah sak derengipun romadon sampun upload, kalebet seri syeh jangkung sanesipun.
  Matur nuwun sampun kersa pinarak.

 147. Kulo ugi bade caos priso bilih Carios Romo nitis dateng pak Timbul Hadi Prayitno, kirang lengkap, lan Carios Ontoseno Rabi ingkang Ki Dalang Hadi Sugito, Ugi isinipun Ki Anom Suroto,

 148. Mas Supriyo.
  Matur nuwun sampun ngengetaken.
  Enggal2 kula leresaken.

 149. Nyuwun duko lan pangapunten kagem mas Imam, pun dangu kulo mboten caos kabar amargi kesibukan dinas yang luar biasa, kulo nembe saget convert dua lakon dari Ki Manteb (Pendowo sukur lan Amarto Binangun), kangge Bimo gugah taksih dereng saget mas

 150. Ki Nartosabdho; Sawitri (dan Satyawan)

  Sebuah lakon yang merupakan koleksi pribadi dari seorang sahabat yang berjudul Sawitri (Satyawan).
  Kisah ini merupakan kisah yang dicuplik dari kitab “Mahabarata” yang aslinya berasal dari Hindustan. Suatu kisah tentang cinta sejati Savitri terhadap suaminya Satyavan. Di dalam lakon ini diolah oleh dalang Ki Nartosabdho dengan sangat mendalam filosifinya serta banya pelajaran yang dapat kita petik.
  Untuk menikmati lakon tersebut silahkan diklik di link berikut ini:

  http://www.4shared.com/dir/18411746/e93e241f/Savitri.html

  Matur nuwun,
  Edy L

 151. Kang Edy L
  Makasih oleh-olehnya langsung tak unduh.

 152. Who jebule nak mas Imam karo nak mas Edy l. ki do ono kene tho. Yoh kulo ngrencangi ngrumpi pareng tho dimas?, kalian nenggo ( nginjen ) mbok bilih wonten ingkang kagungan Pendowo Ngenger ( Narto Sabdho ).

 153. Nggih kulo unduhe mas. Nyuwun sewu lho jeng Galuh.

 154. Kamas Wijanarko.
  Kula jaler, kamas. Tapi mbuh, nama anak saya itu sudah terlanjur jadi “trade mark”. Prayogi lajeng kemawon kamas. Bagi saya yang penting kersa nimbali. Mau mas, mbak, kang , yu dsb boten dados masalah. He…he….he…..

 155. Dulu saya pernah manggil pak Galuh dibantah katanya mbak…..lho iki sing bener sing endi yo…..opo kudu ditiliki sik….

 156. Bambang Supriyadi

  katur Pak’e Galuh saya mohon maaf sebesar-besarnya, saya belum sempat ngantar (kurir) VCD “Setyaki Prasetya” ke Sragen karena saya sibuk ke luar kota, sebenarnya pengin juga dolan ke Sragen nonton tayub…. tapi sudah saya cicil upload MP3-nya di http://www.4shared.com/dir/18571952/b9cada48/sharing.html. Untuk para penggemar Pak Manteb yang lain berkenan download monggo….!

 157. @Nak mas Edy L & Imam B. Ono ono wae, lajeng bade dipun injen menapo nipun . Mangke malah kepancal nak blaik. Kulo ajrih yen nak mas Galuh kekerepen di dipun aturi mawi jeng utawi mbak lajeng lampahipun megal megol & gonal ganel he he he.
  Salam kagem sedoyo kemawon ingkang wonten mriki, matur nuwun.

 158. maturnuwun kangmas , kulo bingah sanget meniko, ingkang kulo tenggo sampun dugi… ha ha ha

 159. nuwun sewu kangmas, bade tanglet kemawon lakon setyaki prasetya meniko, kalampahaken deneng dalang sinten nggih ?

 160. Bambang Supriyadi

  Lampahan “Setyaki Prasetya” dalang Ki Manteb Sudharsono

 161. Mas bambang
  Saya Matur di email. Moho bisa dipirsani.

 162. Kamas Wijanarko
  Sampun ta kamas, menawi pancen pingin nginjen ………….
  Ben kecelik terus beleken sisan…………..

 163. Apa maneh ????? Senengane kok golek gawean, lho.
  mas ya kena mbak ya kena
  Sing penting ora Kenya Wandu. He…he….he….
  Sing bar tindak adoh oleh-olehe endi???

 164. @ Nak mas Galuh: Wah kok lajeng nyepatani tho, mangke yen numusi nak kujur. Kulo trimah mboten ikut campur lho.

 165. Kamas Wijanarko
  Mboten Nderek sakestu?
  Mangke menawi dipun jak mampir, mboten cuwa?
  Yo, kang edi n Kang imam, jare Mas Wid, ora melu2. Mangkat dewe, ya?

 166. Bambang Supriyadi

  Pak’e Galuh…, nun inggih…. Insya Allah nanti menapa dhawuhipun Pak’e kula estok’aken…

 167. @nak mas Galuh: Iki opo meneh malah ora mudeng?, opo yo umurku isih wangun. Engko nek nak mas Imam crito masalah aku nak konco2 do gemujeng. Ojo do nggoda wong tua lho!.

 168. Jare sakpunika sing penting, nduwur dada PEPABRI
  ngisor dada AKABRI
  Dospundi? Cocog ta?

 169. @ Nak mas Galuh :Hua ha ha ha marai mundak enom aku kumpul ning kene. Meniko wonten khabar sae, kulo nembe pikantuk Pendowo Ngenger ( Ki Narto Sabdho ) yen kulo bade up load wonten alamatipun sinten njih?. Mangke yen anak kulo selo bade dipun Up load aken ( Yen kulo Gaptek ), nuwun.

 170. wah kok kulo nembe mireng ukoro meniko kang mas Galuh, nopo to artosipun…. nyuwun pangapunten lha kulo kan bocah… dados mboten pati ngartos bab meniko… ha ha ha

 171. Kamas Wijanarko
  Mangga sak kersa panjenengan kamas, wosipun mangke kula lan para sutresna ringgit purwa saget nderek ngundhuh.
  Utawi, gandheng Mas Prabu sampun mbangun web khusus ingkang dipun pisungsungaken dhateng almarhum ki nartosabdo, ing MENGENANG KI NARTOSABDO, ing http://nartosabdho.co.cc/prayogi pun paringaken Mas Prabu selaku Admin, mangke kersanipun kanca-kanca kruyuk2 dolan mrika.
  Dene caranipun upload kula kinten saged mundhut priksa Eyang Panembahan Google Sarwobisa.
  Pripun kanca-kanca???
  Mathuuuuuukk!!!!!!!!!
  Nah, panjenengan sampun midhanget piyambak, ta?

 172. @Denmas : Wah kulo mangertos nanging ingkang kawogan njawab kedah ingkang gadah istilah kemawom.

 173. Njih kulo sampun krungu buanter buanget. Monggo Nak Mas Dimas dipun njawab.

 174. Nak mas Galuh kulo sampu UpLoad Pendowo Ngenger wonten alamat, …………………………… lsp
  Wah kulo ngantos ngebyar nak mas, nuwun.

 175. Kamas Wijanarko
  Kula matur wonten email panjenengan. Mangga pun priksani rumiyin.

 176. Nak mas Galuh
  Kolo wau dalu nak mas Edy L. ugi nyuwun dipun kirimi pandawa Ngenger, monggo samangke kados pundi anggenipun ngatur kulo sumanggakaken. Sinopsis? sabar njih.

 177. lha sumangga kamas. Kula kinten kon sami kemawon. Sauger sinopsis rampung mangke dipun upload, rak nggih sedaya saget ngraosaken, ta? he….he….
  File panjenengan awujud zip ingkang agengipun 98 Mb cacah 5, ndilalah bitrate ipun 320, menika ageng sanget. Sampun kula convert ngantos murwat dados 16 file, rata2 24mb, 124kbps. ing pangajap nggampilaken ingkang badhe download.
  Kagem Mas Edy, menawi selak kepingin midhagetaken, pun aturaken kemawon linkipun.
  Matur nuwun.

 178. @Nak mas Galuh ramanipun Guntur & Nak mas Edy L. : Kulo matur wonten email panjengan sami, mangga kula aturi mriksani, nuwun.

 179. Mas Galuh…..file-ipun saking pak Wid sampun kulo inggahaken wonten wayangprabu…..tetep kados mekaten….setiap filenya sampun kulo ekstrak lan per zip wonten 3 file rata-rata sampun 28 MB-an mbok menawi bit rate-nya sampun sesuai….
  Kulo nggih sampun nginggah aken Kresna Gugah lhe mas…..monggo…..

 180. Oh inggih mas…kados kulo janjikan rumiyin…..alap-alap Setyoboma kaset-ipun sampun wonten tangan (paringanipun mas Wahyudiono.Tangerang), mangke menawi sampun sempat kulo convert lan kulo upload-ipun…..sabar nggih….

 181. @. Nak mas Edy L : Waduh sampun kulo tingali sae sanget lho, idep2 kangge tinggalan nek kulo pejah he he he. Ora iso ninggali bondo yo ninggali warto.
  Sembah nuwun nak mas.

 182. Matur Nuwun kang Edy
  Bukan berarti saya nguyahi sayur kasinen, tapi semata saya juga terlanjur buat link ke filenya Pak Did.
  Tapi gak papa, ta? Bukankah dengan begitu makin banyak kesempatan para sutresna midhangetaken lampahan punika.
  Bravo kang Edy, laken …. eh maksud saya, lampahan yang lain mana?

 183. Sabar mas, saya ada rencana kirim 3 lakon yang sudah saya tulis di wayang prabu dan belum tampil…serta satu lakon Pamukso (paringan dari mas Wahyudiono-Tangerang dalam bentuk kaset) sudah dalam MP3. Dan minta tolong mas Prabu yang ngunggahke….

 184. Mas Edy….
  Untuk mbah Narto, pasti sabar dong!

 185. Matur sembah nuwun sanget kagem kang Galuh kalian kang Prabu ingkang sampun nyaosi pasugatan budoyo warisan leluhur ingkang agung lan adi luhung arupi wayang purwo, mugi-mugi saget kangge panglipur poro sutresno wayang kulit kalebet kulo, wiwit alit asring nonton pagelaran wayang kulit ngantos ngluruk dumugi tonggo deso sinambi kalung sarung.

 186. Pak Galuh, saya sudah kirimkan 4 lakon dari Ki Narto Sabdho ke Wayangprabu…..monggo dipun unduh lan nembe diunggahken mas Prabu 3 lakon. salah setunggale (Pandu gugur/Pamukso) sumberipun saking mas Wahyudiono-Tangerang lajeng kulo convert ke MP3. monggo dipirsani….nyuwun saran Pamukso-nipun nggih…kulo nyobi cenvert…..mbok menawi vokalnya terlalu besar…..kulo tasih simpen 7 lakon malih (Kaset) saking mas Wahyudiono lan mas Dito (Rawamangun).

 187. Mas Listantoedy
  Makasih. Semanten agengipun perhatian panjenengan untuk saya. Pasti segera tak unduh.
  Saran lho kang, saran. Saya baca tulisan2 panjenengan, materi2 dll saya rasa sudah lebih dari cukup untuk mbangun blog. Saya kira kang prabu dan rekan2 yang lain akan setuju dan mensupport njenengan. Bukankan dengan begitu makin nambah content blog seni dan budaya jawa di jagad web. Mangga kula aturi menggalih dan mempertimbangkan. Materi toh bisa di link ke kang prabu, kesini dan ke yang lain. Intinya agar semakin terbuka lebar para sutresna dalam mencari referensi budaya, wayang dan tentunya materi lain yang memang panjenengan geluti. Pripun kanca-kanca????
  Setujuuuuuuuuuuuuuuuu……..
  Nah, njenengan mireng jawaban mereka, ta?

 188. Mas, sakjane kulo nggih sampun wonten blog…..namanya listantoedy’s blog tapi sayang dering sempurna…..matur nuwun sarannya.

 189. SETUJUUUUUUUUUU…………!!!!!????
  Nuwun sewu masGuntur eh mBak Galuh kok malah aku sing komentar to piye to iki , wis suwe mboten mampir niki mas begitu mampir mrene koyone tambah regeng tambah ngremboko kulo nggih setuju banget yen mas lis mbangun blog anyar insya Alloh ndukung 100%, eh mbak Galuh malem minggu wingi mirsani ki purbo asmoro mboten siaran langsung saking istana merdeka kanti lakon sesaji rojo suyo kulo sangat terharu sebab salah dua sing nyinden soko njaban rangkah soko jepang lan amerika , pripun wonten mboten konco konco ingkang sempat ngrekam lakon tersebut, koyone sangger pak presiden wis molai wayangan pertondo yen budoyo jowo khususe wayang bakal luwih ngremboko maneh, nuwun

 190. Mas Sabdono
  Wilujeng rawuhipun, kamas.
  Ora nate miyos tindak pundi mawon?
  Lha inggih, ta. Wong kane edy niku mpun pepak materine, mpun pepak napa-napane. Prayogi nggelar layar dhewe ben sangsaya kathah blog sing ngri-uri budaya jawi. Lha yen mpun siap raketang durung dadi yen wis kena buat ngeyup rak ya di paringi linknya, biar bisa grudag-grudug kesana. Lagian apa ya ora slup-slupan nanggap wayang????
  Salam.

 191. Nak mas Galuh:
  Kulo matur wonten email panjenengan.

 192. Sendika kamas.
  Kula ningali rumiyin.

 193. wah… niki kok ngendikanipun.. lewat email2 an….. ya….. wigatos bab nopo niki ha ha ha , nyuwun pangapunten kangmas sedoyo..kulo nembe nderek koment…

 194. Mas Denmas
  Wah….
  Niki masalah dum-duman! Biar gak pada minta bagian maka mbaginya di email.
  Sugeng rawuh, denmase…………
  Dangu mboten miyos, tindak pundi?

 195. Katur Pak’e Galuh… Alhamdulillah… File MP3 Setyaki Prasetya sudah saya apload lengkap, monggo diundhuh…., Sinopsisnya baru saya konsep…

 196. @nak mas Denmas : Yen magepokan kalian katresnan yen dipun serat wonten mriki nak saru tho njih he he he, kulo ingkang marahi njih jeng Galuh meniko. Jare nduwur ASABRI ngandap AKABRI. Jebule mbak Galuh malah milih sing ngisor nduwur ASABRI, njare ora ngrusak onderdil ning duwite ora ketang setitik iso dijagake. Tinimbang AKABRI onderdil duwite rung karuan ono he he he.

 197. lah… ngoten to.. nanging kulo niku dereng dong lho bab perkawis ASABRI tuwin AKABRI menikko. mbok menawi saget dipun njlentrehaken… kangge kulo nambah2 kosakata makaten… ha ha ha . Dumateng poro sederek sedoyo kulo ugi ngaturaken sugeng ndidakaken ibadah siyam romadhon 1430 H, mugi2 tansyah di pun paringi berkah lan rahmat saking Allah SWT. sakderengipun mlebet ing wulan romadhon kulo nyuwun agunge samudro pangaksami ingkang katah. minal aidin walfaizin.
  maturnuwun

 198. @nak mas Den mas :
  Wah sae nipun ingkang njlentrehaken ingkang kagungan dalem kemawon ah.
  Sami2 nak mas sugeng nindakaken siam romadhon, mugi samangke katampiyo dening kang murbo ing dumadi/Allah S.W.T. Kulo njih nyuwun pangapunten dumateng sak sinteno kemawon mliginipun poro pandemen ringgit cucal, nuwun.

 199. Mas Bambahng.
  Jan cocok tenan. Wah selak kepingin sayamendengarkan Setyaki Prasetyo. Cuma link nya mohon diparingi. Biar ssaya bisa nderek download………..

 200. Kamas Widjanarko.
  Mpun kula manut panjenengan mawon. Manut…nut….. pripun penakke!!!

 201. Mas Denmas saha para sutresna sedaya
  Kula ugi Ngaturaken Sugeng Nindakaken Ibadah Siam Wulan Romadlon punika. mugi-mugi kita kalebet ewoning tiyang ingkang saged sinebat taqwa.
  Amin

 202. Kamas Widjanarko.
  Babagan babaring jlentrehan akabri, pebabri saha asabri. Mangke badhe kula aturaken sakbibaripun siyam.
  Sugeng Nindakaken Ibadah Siyam, Mugi Allah SWt bampi siyam kita. Amin

 203. Atur ingkang sami katuir Kamas Widjanarko dan semua sutresna budaya jawa yang berkenan mampir disini.

 204. mBak Galuh… sudah saya kirim Sinopsis dan alamat Link-nya ke email panjenengan, monggo dipirsani….. matur nuwun…

 205. Sinopsis MP3 Wayang Kulit Setyaki Prasetyo

 206. Mas Bambang.
  Matur nuwun paringanipun. Wahhh……. jan Joss tenan!!!
  Kula tengga paringan sanesipun.

 207. saya pada awal tahun 2000 beli VCD wayang kulit “Dewa Ruci” dalang Ki Manteb Sudarsono di RKIP Wonocolo Surabaya, dan kemarin saya cari-cari eh.. ketemu..!. Pikir saya Lumayan… ini kan bisa diupload untuk teman-teman lewat mbak Galuh. Tapi pada malan hari menjelang tidur… saya kok terbersit dalam pikiran jangan-jangan tindakan saya ini salah dan melanggar hukum (bisa-bisa seperti Prita Mulyasari saya nanti he.. hee…)…. karena dalam VCD tertulis “dilarang menggandakan dalam bentuk apapun”. Bagaimana ini mbak Galuh dan teman-teman yang lain saya mohon petunjuk… Matur nuwun….

 208. Mas Bambang,
  Sudah, ta. Nggak usah menggalih kaya begitu. Selama kita tidak memperjualbelikan saya kira gak ada masalah. Lagian, semua ini kita lakukan semata ingin membagi karya besar ki Mantep kepada masyarakat.
  Btw, makanya jangan sare sebelum benar-benar ngantuk, ntar terbersit pikiran kayak begitu, he….he…..he…..
  Salam.

 209. mbak Galuh… Ternyata VCD “Dewa Ruci” dalang Ki Manteb Sudarsono sudah disajikan di blognya Kang Prabu…

 210. Mas Bambang
  Itu namanya pucuk dicinta, ulam tiba. Kita tinggal ngawula ilmu Tarzan, Nggandhul saja, ta? Gimana? enak ta? Asyik ta? Ayo tak gendhong…..

 211. Mas Galuh…..monggo dipirsani Kumbakarna Lena saking Ki Narto Sabdho wonten:

  http://www.nartosabdho.co.cc atau
  http://www.listantoedy.wordpress.com

 212. Monggo mas…Kumbakarna Lena (Ki Nartosabdho) dipirsani ing:

  http://www.nartosabdho.co.cc
  atau
  http://www.listantoedy.wordpress.com

 213. Kang Edy
  Langsung tariiik, mang!!!

 214. Mas Galuh…monggo menawi bade ngunduh Alap2an Satyoboma nggih…ditanggung lengkap.

  Mangkeh cerita sanes mawon kados ingkang kula janjikan….

  monggo wonten:

  http://www.nartosabdho.co.cc
  atau

  http://www.listantoedy.wordpress.com

 215. Monggo mas…alap2an Satyoboma dipirsani wonten Listantoedy’s blog utawi mengenang Ki Narto Sabdho

 216. Kang Edy
  Matur nuwun perhatian panjenengan pada saya.
  So Pasti, gak sah disuruh begitu ada yang baru langsung tak sedot. Pokoknya saya nyuwun lagi paringan panjenengan yang lain………..
  Salam

 217. Kepada semua para sutresna Wayang Kulit, khusunya untuk yang punya rumah mBak Galuh… di hari yang mulia ini perkenankan saya mengucapkan “Selamat Idhul Fitri 1430 H” mohon maaf lahir batin…

 218. @ Mas Bambang
  Matur nuwun, dene semanten soking katresnan panjenengan dhateng blog punika.
  Atur ingkang sami konjuk panjenengan. Kula ugi ngaturaken Sugeng Riyadi 1 sayawl 1430 H Taqoballahu minal wal minkum, taqobal yaa Karim. Minal aidin wal faidzin.

 219. wah…..seneng banget kumpul sutresna wayang kulit.
  kalo dulu saya hanya bisa denger lakon tertentu dari siaran radio tiap malam jum`at dan malam minggu,sekarang bisa `nyetel`sesuka hati mau pilih dalang siapa dan lakon apa.
  bravo buat mbak galuh,mas eddy,mas prabu dan masih banyak lagi pemilik blog berlatar belakang kebudayaan jawa yang lain.
  saya pribadi hanya sebagai `tukang ngunduh` merasa bersyukur jika masih ada buah yang siap di unduh.
  matursuwun

 220. Mas king
  Matur nuwun paringipun semangat. Mugi2 saget ngaturaken lapmpahan2 sanesipun…………

 221. matur sembah nuwun wontenipun blog meniko, amargi kulo saged nostalgia kaleh lakon-lakon ringgit purwo ingkang taksih dereng kathah campursarinipun. mugi langgengo budoyo jawi ing tlatah negari kito. amin

 222. Mas Hardjuno
  Sami-sami, mas. Selamat bernostalgia Wayang Kulit zonder Campursari!

 223. kulo nuwunn kang..
  badhe tangklet …bilih ludruk ingkang lakon surip tambak yoso wonten mboten??

  terus upami file panjenengan kulo download trus kulo uplod ing multiply angsal mboten??
  kersane konco2 multiply kulo saget midangetaken ugi??/

 224. nuwun sewu ,menawi kepareng kulo kok kepingin lakon parikesit ….pripun mas saget njih…..ugi seni ludruk ,kethoprak ,wayang tengul,naging kersane audionipun langkung sae njih mundut kang vcd mawon….swun

 225. Mas Paimin
  nyuwun pangapunten untuk Ludruk Sarip Tambakyoso, kula mboten wonten.
  Lha mangga ta, menawi badhe up / down via multiply, nanging sumber aslinipun kepareng tetep dipun cantumaken.

 226. Mas Krisna.
  Atur uninga bilih sapeerqangan ageng lampahan ringgit ing blog punika kapendhet saking convert pita kaset (magnetik) ke digital (ngrekam), mangka kasetipun mesthi sampun mboten sae. dados outpitipun nggih namung menyseuaikan kaliyan sumberipun.

 227. Dimas Link Abimanyu kromo sampun kulo kirim via email lho.

 228. kulonuwun – kulonuwun , sampun dangu kulo mboten mengudara poro sederek sedoyo… wah kadosipin koleksinipin wayang sampun tambah kathah meniko..

 229. kulonuwun – kulonuwun, nderek gabung malih kangmas sedoyo… nyuwun pangapunten sampun dangu mboten koment…..

 230. kulo nuwun

 231. mangga……

 232. Jeng Galuh nyuwun sewu, lampahan Abimanyu Krama kirang 1 flle ( 16) monggo mangke dipun pendet malih njih.

 233. Matur nuwun sanget mas paringipun file. Langsung kula unduh.

 234. Assalamu’alaikum…., mBak Galuh.. Suwe ora jamu…, kan saya lihat mbak galuh ini sering menulis artikel yang berbau teknologi informatika, jadinya saya ingin “nyuwun pirsa” tentang antena wireless. Di kantor saya ada wireless network yang bisa diakses di lingkup kantor hingga radius 200m, saya ingin fasilitas ini bisa saya tangkap dari rumah saya yang berjarak 750-1000m. Pertanyaannya saya harus pakai antena apa dan harganya berapa ?, sengaja saya menulis di sini barangkali diantara keluarga besar blog APDNSEMARANG yang ada yang bisa “asung kalidamar”… matur nuwun…

 235. Assalamu’alaikum…., mBak Galuh.. Suwe ora jamu…, kan saya lihat mbak galuh ini sering menulis artikel yang berbau teknologi informatika, jadinya saya ingin “nyuwun pirsa” tentang antena wireless. Di kantor saya ada wireless network yang bisa diakses di lingkup kantor hingga radius 200m, saya ingin fasilitas ini bisa saya tangkap dari rumah saya yang berjarak 750-1000m. Pertanyaannya saya harus pakai antena apa dan harganya berapa ?, sengaja saya menulis di sini barangkali diantara keluarga besar blog APDNSEMARANG yang lain ada yang bisa “asung kalidamar”… matur nuwun…

 236. Mas Bambang
  Wah lama gak berjumpa. Sehat?
  Untuk yang panjenengan kersaaken mungkin langkung prayogi saya akan matur di email saja.

 237. Terima kasih sebelumnya…., saya tunggu sinambi nyetel Wayang…. Salam untuk keluarga…

 238. nderek tepang mas,kulo penggemar wayang kaliyan ketoprak….
  kulo inggih asli Karangduren tepatipun deso jajaran……kok kulo dereng pernah ketemu kaliyan panjenganan….sak meniko wonten pundi thok mas…….

 239. Mas Praptono
  Wilujueng tetepangan ugi. Karang Nduren pundi, nggih? Saya Sragen lho…………
  Tapi dimanapun gak penting. Yang penting mugi sesrawungan kita pinaringan berkah.
  Selamat bergabung dengan sutresna budaya yang lain……….

 240. ---DhalangwayanG---

  mbak, linknya dewa ruci kok ke anoman obong ya??
  trims

 241. Mas DhalangwayanG
  Seperti saya matur. Sejak dibangun Blog Mengenang Ki Narto Sabdo oleh Mas Prabu dan Mas Edy, maka semua kontent yang “berbau” Ki Nrto Sabdo saya link langsung kesana. Jadi Mangga silahkan add comment disana nanti Mas Edy dan Mas Prabu akan buat linknya. Jika tidak berhasil, maka dalam beberapa hari khusu link Dewa Ruci Akan saya aktifkan lagi. Tunggu saja……..
  Ngaten, panapunten dan Matur Nuwun

 242. matur nuwun mbak galuh…., saya akan coba cari ke toko komputer…., domisili saya di kota kecil jadi kemungkinan tersedianya ya 50%….

 243. Mas praptono,saya karang duren nya ngemplak suren skrg di bogor

 244. nwun sewu mas…niku lakon sastro jendroyuningrat ki narto sabdo kang seri 4a-5b kok mboten wonten njih,kulo nyuwun yen saget dijangkepi…swun

 245. wah kadosipun lampahan asmorobumi meniko craos enggal kang mas galuh…?
  ringgitan wonten pundi meniko…menawi angsal ngertos rumiyin… he he he , nuwun sewu bade nderek ngunduh

 246. mas krisna
  cobi kula chek rumiyin. pangapunten akses internetnya lelet. Matur nuwun koreksinipun

 247. denmas
  Lampahan punika sampun sawetawis kok, mas. Punika kapendhet saking ulang tahun indosiar tahun 2005. Bayu taksih kelas 6 SD

 248. wah…… niku mas bayu lagi bar saking bogem prambanan…….no….. ha ha ha ha sareng kalih kulo……..

 249. yen menawi wnten VIDIO KULO NYUWUN MBAH EH MBAK

 250. emmm….kadose yen tahun 2005 meniko mas bayu mpun umur 20an kangmas, nopo mungkin ulang tahun indosiar yang ke 5 mungkin…. menawi mboten salah.. soale kulo enget ten bogem meniko tahun 1995. he he he dados crito meniko….

 251. nyuwun ngapunten manawi wonten mp3 utawi video Ki.Purba Asmara manawi dipun keparengaken kula nyuwun. mas/mbak. sukur lampahanipun Gatutkaca Winisuda

 252. Mas Alan.
  Di blog ini ada beberapa judul dalam format video

 253. Mas Catur Raharjo
  Sementara, di blog ini baru ada 1 judul Ki Purbo. Suatu saat akan saya lengkapi dengan judul lain……..

 254. Assalamu alaikum
  sugeng tetepangan dumateng mbak Galuh,
  menawi kepareng kula ‘nunut ngiyup’.
  lan menawi wonten dangang ing penggalih kula bade tumut-tumut ‘ngunduh’mp3 wayang kulit.
  matursembah nuwun.

 255. Thanks bgt ya Mbak Galuh, kulo saget ngunduh mp3-nipun….
  Saget nderek nguri2 budaya jawi,dados panglipur kulo wonten ing perantauan…

 256. Assalam..
  salam knal mbak Galuh.. ijin untuk download mp3nya.. bagus2 banget, saya suka sama cerita2 wayang dalang Anom & Narto..

 257. salam
  nuwun sewu, kagem ingkang kagungan dalem…kulo bade nderek ngunduh Abimanyu krama.. kok sampun kaping2 mboten saged.. pripun nggih..

  oo nggih Mbak Galuh ding..
  sungkem

 258. Mas jaka_ndesa
  Saya sudah coba buka akun 4shared saya, dan coba download file2 itu. Kok gak ada maalah, ya? Coba akan saya cari lagi kesalahannya kenapa anda tidak berhasil download….

 259. mas wisanggeni
  Manggasareng-sareng kita budidaya lestarining budaya, kalebet seni ringgt wacucal…

 260. mas dwi
  Sukur dene wontenipun file ing blog punika saget atur pisungsung lan hiburan ing perantauan. Penjenegan lenggah wonten pundi? Asli saking pundi?

 261. mas grandonk
  mangga ta menawi ngersaaken lann wonten lampahan ingkang cocok kagem panjenengan………

 262. wah…, kangmas galuh kadosipun lampahan2 ki. Anom Suroto sampun kathah meniko, kadosipun taksih wonten lakon, karno tanding, semar mbangun kayangan, pendadaran sukolimo, nopo leres nggih…. kulo nate mireng ten radio sih… mungkin poro sederek ingkang dadah saget di pun share….monggo

 263. Denmas
  inggih, panci sampun kathah ingkang sampun upload. Anannging ugi lankung kathah ingkang dereng kepanggih. Pramila sumangga sareng2 kita kempalaken malih. Eman-eman menawi namung kandheg ing sawetawis sutresna kemawon

 264. kulo gadah kaset wayang dalang anom suroto kanti judul karno tanding lan kumbokarno gugur kados pundi kulo saget dherek nyumbangaken lokon meniko

 265. Mas Jarot.
  Kepareng saya matur di email saja.

 266. Mas minta wayang dalang Hadi Sugito dong… sama dalang Banyumas..Sugino…
  Maturnuwun…

 267. cobi tak nderek mirengaken kangamas galuh, ketingalipun kok nglaras sanget….

 268. Sugeng tepangan jeng galuh kulo tri purwo langen carito ngayogyokarta nderek bikak bikak situs penjenengan , njih selamat semoga ditambah koleksinipun . nwn jeng

 269. sama-sama mas. salam kenal kembali dan terima kasih sudah mampir kesini. jangan kapok, mampir lagi ya………

 270. nderek pitepangan mbak galuh ….. kawulo sampun sowan woten blogipun. matur nuwun sampun kerso ngleluri kabudayan jawi ingkang adhiluhung.

 271. ampun kasupen dinten SABTU PON 26 DESEMBER sami mirsani pagelaran wayang kulit siangipun ruwatan ,dalunipun pagelaran wayang kulit mapan ing RADIO ISTANA JL.MONGINSIDI 126 BOJONEGORO ugi bade kagiaraken langsung deneng ISTANA RADIO 95 FM BOJONEGORO dalang KI HADI SUKOCO ,bintang tamu CAK GENTHO CS,BAGONG ISTANA,SRINTHIL …..pokoe jos gandos……

 272. nuwun sewu njih nitip woro woro ing inggil puniko ngenani babagan ruwatan swun

 273. Mangga, para sutresna budaya.
  Ingkang kepareng midhangetaken saha mirsani pagelaran Ringgit purwa Sedalu Natas ing RADIO ISTANA JL.MONGINSIDI 126 BOJONEGORO lan ISTANA RADIO 95 FM BOJONEGORO.
  Kasumanggakaen!

 274. wah… wulan ninki wayahipun hunting pagelaran wayang kulit kangmas galu, wonten dusun kulo tanggal 31 malam 1 janurai wonten ringgitan, dalangipun KI TANTUT saking kurung ceper, lan wonten malih mangke ing juwiring, dekat rumah KI. Anom Suroto Sekeluarga, inggih wonten cuma tanggalnya kulo dereng ngertos,,..

 275. Lha yen won wonten keparengipun mbok dipun rekam, lajeng sami-sami kita midhangetaken. Wah, mesti joss tenan!

 276. Mas Praptono…saya Karang durennya desa Ngemplak suren…..cobi taken2 nami kulo pasti kalu generasi 40 th ke atas tahu…atau tanya ke tetangganya pak Subakdi atau handoyo…mesti masih ingat saya…

 277. inggih kangmas, cobi mangke sederek kulo kajengipun dipun rekam, amargi kulo mboten wangsul ten ndusun.

 278. Matur Nuwun sanget, tombo kangen!

 279. Sami-sami mas, kula namung sakdremi lantaran. Mangga, dinikmati!!!

 280. Dumateng sederek2 pengagum Ki Narto Sabdho, kulo aturi menikmati lakon Kresna Kembang ingkang sampun kula utak-atik audio-nipun…mugi2 suantenipun langkung sae…..monggo pinarak ing griya kula: http://www.listantoedy.wordpress.com

  matur nuwun

 281. kula mpun langsung download, kang.
  matur nuwun…………..

 282. Eko Priyo Purnomo

  salam kenal mas..

  Luar biasa usaha anda untuk nguri-uri kabudayan..
  salut dan tetap semnagt mas..Saya tunggu wayang dan budaya lain disini.. Ini jadi obat kangen saya di LN..
  Maturnuwun lan sugeng ndalu.

  Eko dari Leeds
  UK

 283. Mas Eko Priyo Purnomo
  Mangga, kalau file ini bisa jadi obat kangen panjenengan pada tanah air. Selamat dan semoga sukses…………

 284. Nderek tepangaken, nami Bakrun, Semarang. Kulo sanget kagum dumatheng para pemerhati budhaya luhur, sehinggo nguri-nguri kabudayaan kados kethoprak, wayang kulit lan-lintunipun. kulo matur nuwun saget nderek download, kagem tombo kangen

 285. matur sembah nuwuuuun pakdhe..

  ijin bookmark

 286. Mas Bakrun
  Sam-sami…… mangga sesarengah kita uri2 budaya jawi ingkang adiluhung punika.

 287. pak minta rekaman wayangnya dalang ki tomo pandoyo yang dari kembang klaten. matur nuwun sakderengipun

 288. Pangapunten, saya tidak ada referensi untuk Pak Tarno Pandoyo, Klaten. Mangga, kanca2 ingkang saking Klaten barangkali bisa membantu?

 289. Luar biasa ….. kepuasan tiada tara … hausku akan budaya Jawa terobati ….. maturnuwun Kangmas …. Bravo Mas Guntur ….

  Nuwun

 290. Mas Agus Dalang
  Matur nuwun dorongan semangatnya………

 291. Nyuwun sewu bapak, kulo puniko penggemar berat ki manteb sudarsono, kok lakoknipun namung sekedik nggih, punopo panjenengan kagungan carios barata yudha ngantos dumugi lahiripun Parikesit, sepindah malih ki manteb nggih

 292. Bambang Supriyadi

  untuk Mas Catur Wahyuri, mohon bersabar tunggu saja nanti saya upload Seri Bharatayudha dari ki Manteb Sudharsono….

 293. Bambang Supriyadi

  mBak Galuh… sudah saya kirim Sinopsis dan alamat Link-nya ke email panjenengan, monggo dipirsani….. matur nuwun…

 294. Mas bambang Supriyadi
  Inggih, Mas Matur Nuwun. Langsung posting. kepada rekan-rekan pecinta Wayang Kulit, selamat menikmati paringanipun Mas Bambang Supriyadi. mangga…….

 295. Wayang…..wayang…wayang…tiap malam jam 09.00 ada wayang Ki Narto online…silahkan kunjungi http://www.budayajawa.listen2myradio.com

 296. Salam tepang bpk2 sedoyo pak galuh punapa ingkang mlebet situs menika punapa dalang2 kondang kemawon….. Slm

 297. Untuk Para Sutresna Budaya Jawa (Khusunya wayang, bil khusus Narto Sabdo)
  Ini biangnya Mbah Narto, sudah memberi solusi bagi yang berbandwidh kecil untuik bisa mendengarkan kehebatan KI Narto Sabdo tanpa harus keraya-raya ngunduh!!!!
  Kunjungi dan nikmati http://www.budayajawa.listen2myradio.com

 298. monggo dipun lajengaken..kulo dukung..sae banget blog panjenengan

 299. Mas Warno
  Matur nuwun paringipun semangat

 300. Info penting….dulu pernah ada usul dari mas Guntur mengajak temen2 penggemar wayang untuk patungan membeli kaset lakon yang belum ada di wayangprabu dan di sini……nah ini kebetulan ada temen penggemar berat Ki Narto melanglang jawa timur berhasil menemukan 20 lakon langka termasuk resi manumayoso dan Brajadenta mbalelo…..tapi sayang masih berupa kaset…untuk mendapatkan lakon2 tersebut perlu ngopi dari kaset ke kaset…untuk beli kasetnya saja butuh dana 1 jt-an belum nanti jerih payah convert dan bakar ke CD…gimana pendapatnya sederek2 kalau kita sedikit2 patungan….nanti transfer langsung ke mas Imam….sudah ada 15 orang pasti ikut nyumbang termasuk mas Prabu dan saya…..

  Saya sudah ngobrol dgn mas Prabu…..beliau langsung nyumbang ke mas Imam 300 rb….dan untuk yang lain silahkan kalau bisa diantara 100 rb – 200 rb…monggo seiklasnya..ke rekening mas Imam….a/n. Imam Bashori, BRI cab Garut, no. rek. 0025-01-037750-50-5
  Matur nuwun

 301. Mas Edy
  matur nuwun paringipun informasi.
  Sendika, dados kawigatosan kula…………….

 302. wayang Dalang Ki Sugino Siswocarito saking Banyumas pundi Mba..
  matur nuwun sanget

 303. Mas Budiyono AF
  Pangapunten Mas, untuk dalang bayumasan mungkin bisa anda cari di Mas Prabu http://wayangprabu.com/tag/wayang-kulit/

 304. KELIHATANNYA saya tidak hanya menemukan 20 lakon tapi masih ada tambahan lagi nantinya karena ada satu tempat yang mempunyai lakon-lakon(atau tepatnya, pagelaran live) Mbahe, yang masih dalam bentuk rekaman Roll besar zaman dahulu yg belum pernah dipublikasikan, dgn kesanggupan yang punya untuk mengkonvert ke kaset biasa/MP3 langsung dan skrg lagi dikerjakan, inggih matur nuwun dumateng para sederek ingkang berpartisipasi wontening mriki, kagem nguri2 saha ngelestantunkan budaya kita.
  Ada lagi satu tempat yang belum saya datangi dan dia punya lakon2 yang belum kita punyai.

 305. kangmas galuh, mas tony sios kirim video bolodewo mbangun pasar ?

 306. Arep matur opo malah angel………..pun kula manut, ingkang penting sayuk rukun. Abot di koyo ngopo nek disonggo bareng nak nggih enteng.

 307. matur nuwun sanget kulo sanget mampir wonten blog meniko umpami ,saget kirim langgam jawi matur nuwun sanget sak dereng,ipun.

 308. Mangga, kanca-kanca ingkang dhangan ing panggalih, mohon penyengkuyungipun sebagaimana apa yang disampaikan Mas Edy… Semoga ada manfaatnya.

 309. Nah, ini dia priyayi yang sempat rawuh di gubug saya.
  Nggih Mas Imam, teman-teman para sutresna budaya wayang kulit sangat menunggu paringan panjenengan. Oh, nggih…. Jare badhe maringi Videone Pak Narto? Kula antu-antu lho mas……
  Wah, panjenegan mungkur, udan deres trocoh kabeh rumah saya…….

 310. derang. Lagi sibuk ngejar setoran, kali…. :)

 311. cocok mas. Holobis kuntul baris…. :)

 312. Langgam jawa saged dipun priksani ing halaman musik….

 313. Nyuwun, menawi wonten, ringgit purwa kanthi dhalang Ki Purba Asmara. Matur nuwun

 314. untuk mas purba saya belum ada, saya usahakan untuk mencari kaset / cdnya

 315. wonten daerah solo nopo mboten wonten gih kang galuh… kapan kulo tak melu browsing lah ten solo

 316. Wayang…wayang…wayang…Lakon Udawa Sayembara (Ki Narto Sabdho)…wonten ing http://www.listantoedy.wordpress.com utawi http://www.wayangprabu.com

 317. Wayang….wayang…wayang….lakon UDAWA SAYEMBARA (Ki Narto Sabdho)…monggo…..monggo….monggo…mampir ing: http://www.listantoedy.wordpress.com

 318. :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :(

 319. Di Wayangprabu dah lengkap ada tambahan: Brajadenta mbalelo, Pendawa Dadu, Rama Nitis, Cakraningrat, Kalabendana Gugur, dan Resi Manumanoso

 320. kang edi meniko, dalangipun sinten ingakang lampahan brajadento mbalelo lan sak pinunggalane..? maturnuwun

 321. Mas Denmas…sedaya saking mbah Narto Sabdho swargi…..

 322. okelah kalo begitu kang edy , cobi mangke tak nderek mirengaken.. maturnuwun

 323. Matur gunging panuwun, sampung dangu anggen kula madosi wayang mp3 ki Narto Sabdho. Lan sak menika kula saged ngunduh saking blog mriki. Mugi saged dados jampi kangen kula dateng suwantenipun alm.Ki Narto Sabdho.
  Matur nuwuuuuuuuuuun. Matur nuwuuuuuuuuuun.Matur nuwuuuuuuuuuun.Matur nuwuuuuuuuuuun.Matur nuwuuuuuuuuuun.Matur nuwuuuuuuuuuun.

 324. mbak Galuh ini saya sudah mulai nyicil upload VCD Wayang kulit dengan format MPG, bagaimana ini tidak apa2 kan !? adakah software conversi yang bisa memperkecil format video ?

 325. mbak Galuh saya pernah baca di blog ini, bahwa ada yang tanya alamat Pak Manteb Sudharsono. yaitu di Perumahan Permata Buana Blok E Nomor 1-3 Colo Madu Kabupaten Karanganyar (dekat Bandara Adi Sumarmo). Kalau Pak Anom Suroto : Notodiningratan nomor 100 Solo. (kalau belum pindah)

 326. Nah, kanca-kanca…..
  Ini Pak Dosen kita maringi alternatif untuk download file Wayang khususnya Ki Nartosabdo untuk anda download.
  Kagem KIang Edy, makasih untuk semuanya….. Eman saya belum bisa ngaturi ulasan perihal radio panjenengan.

 327. Kag Edy….
  Ada pandangon saking kadang kita :denmas. Mangga langsung ke Kang Edy….

 328. Wah… Denmas. beruntung panjenengan bisa dengarkan online radio streamingnya mas edy. Saya cuma bisa gigit jari karena akses internet saya jan ora memper blasssss….

 329. Alhamdulilah. Nggih mas… Prayogi di conver ke 3GP mawon lumayan kecil….. Untuk software cobi panjenengan priksani mriki http://apdnsemarang.wordpress.com/2009/10/14/format-factory-konversi-untuk-semua-file/

 330. Matur Nuwun Mas Bambang.
  Mangga, kanca kanca ingkang kepareng nyuwun priksa alamatipun Pak Manteb Sudarsono lan Pak Anom suroto Pak Manteb Sudharsono. yaitu di Perumahan Permata Buana Blok E Nomor 1-3 Colo Madu Kabupaten Karanganyar (dekat Bandara Adi Sumarmo). Kalau Pak Anom Suroto : Notodiningratan nomor 100 Solo. (kalau belum pindah)

 331. sai-samiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii sami samiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

 332. niki kulo ugi nyaosi perso, kalo rumah orang tuanyanya pak anom/ mbah diyun harjodarsono, yang masih di tinggali adiknya pak anom ki. bagong darmono, ada di dukuh bagor, desa juwiring, kecamatan juwiring, klaten. kalo pengen ziarah ke tempat mbah diyun juga dekat dengan rumahnya. sekedar info kang galuh

 333. Matur nuwun mBak Galuh…., FormatFactory jan joss.. tenan.

 334. Kula sniki sawek download pandhawa ngenger ( ki Narto Sabdo ) kok dangu nggih ?

 335. matur sembah nuwun mp3 nipun kang mas,,,mugi2 kulo saged nerusaken perjuangan kang mas skalian kangge katresnan budaya Jawa,,,amin

 336. Nggih mangga mas…. silahkan dieksplore lebih lanjut…………….

 337. Wa, kula mboten saged matur mas. itu tergantung dari bandwidh dan akses internetnya. Biasanya kalau saya download wayang 25MB memakan waktu 2 jam. Mangga pelan2 pake download manager sehingga bisa dilanjt lain waktu jika tidak selesai

 338. Inggih, mas. Mugi-mugi gusti ngijabahi niat sae panjenengan

 339. Kula nuwun…dok dok dok, walah wis ora mireng….
  weh golek inepan ngendi ki?.

 340. Iya pak..! yang punya rumah sudah lama tidak kelihatan nongkrong…. nopo tindak’an..!? Monggo kalau pengin bermalam…. dianggap rumah sendiri saja ndak usah sungkan-sungkan.

 341. wonten ingkang gadhah lakon SEMAR KUNCUNG…………..

 342. Wah, ngenyek…..

 343. Emanipun kula dereng gadhah lampahan punika. Mangga para kanca ingkang kagungan, mbok dipun upload

 344. bilih wonten pun upload lakon murwakala, dalangipun sinten kemawon. maturnuwun

 345. bilih kagungan lakon Murwakala, sageda pun upload. mtur nuwun

 346. Kulo nuwun2 nderek nglempak malih

 347. MasKukuh. Sakenget kula, murwakala punika lampahan kangge upacara uwatan Menawi punika ingkang panjenengan kersaaken, ing blog punika wonten lampahahn SUDAMALA kagem referensi

 348. Muwakala sami kaliyan Sudamala….

 349. Mangga, dhi…
  Dangu mboten ketingal, tindak pundi?

 350. Maturnuwun Mas/ Mbak Galuh!!! Lumayan, kangge pengantar tidur ku.

 351. Ngapunten kulo nderek download ringgit purwonipun, etang2 kangge nostalgia rikolo taksih alit kolo semanten remenipun ningali wayang kulit sedalu natas. nderek nepangaken kulo saking Kragilan. Mojosongo. Boyolali. lan sakmeniko nembe wonten Malaysia. matur nuwun

 352. Ngapunten kulo nderek download ringgit purwonipun. Menawi kondur dateng mbrajan kulo aturi pinarak, kulo Kragilan, matur nuwun

 353. Inggih, Mas…. Sewanci-wanci kula tak sowan kragilan. Mugi2 ndadosaken sarana pasedherekan

 354. MBAK GALUH, BENJANG DALU JUM’AT 18 JUNI 2010 TINDAK RUMAH MAKAN NURUL HUDA LEMAHBANG SRAGEN MIRSANI KI ENTHUS INGKANG BADHE NGLAMPAHAKEN KUMBOKARNO LENA.

 355. sugeng ndalu sedoyo sederek, nuwun sewu nembe nderek malih

 356. saya pengemar wayang numpang saran aja….kalau bisa mending dibikin 3gp saja apa AVI biar gak terlalu ribet…suwun….

 357. nggih. akan saya pertimbangkan. sementara coba dulu dengan yang ada karena untuk upload lagi bandwidnya terbatas……..

 358. saya mau download wayang kulit mp3 kepunyaan nartosabdo, tetapi kok tidak bisa ya? keterangannya kadaluarsa. tlg dibantu. tks

 359. Nuwun sewu mas.. Saya mencoba download tapi pada web halaman http://www.4shared.com kok di password ya? Kalo boleh tahu passwordnya mas.. Matur nuwun..

 360. dalang ki timbul hadiprayitno

  langsung aja ya mas, ayah saya pada tahun 70-80an dulu sering liat wayang dalangnya ki timbul hadiprayitno setiap ulang tahunnya tvri di jakarta. saya mau tanya? njenengan punya koleksi wayang dalang timbul hadiprayitno? terutama yang ceritanya mengenai banjaran, maturnuwun sebelumnya mas.

 361. mboten kagungan ki hadi sugito,mas..?

 362. mbak galuh kalo q mau unduh wayang kulit mp3 kok ada pasword angka kalo g salah emang berapa mbak angkanya????????

 363. ikuti di halaman cara download

 364. Mangga pinarak dalemipun mas Prabu. Disana akan anda dapatkan lebih banyak file wayang KHS

 365. Mangga pinarak di Wayang Prabu (lihat blogroll) disana akan anda temukan banyak lakon wayang KTH

 366. Jebul boyongan wonten mriki………… pangapunten mas guntur badhe kula lajengaken nggen kula ngunduh kangungane.

 1. Ping-balik: Ki Nartosabdho : Pandawa Boyong « Wayang Prabu

 2. Ping-balik: Ki Nartosabdho : Parikesit Grogol « Wayang Prabu

 3. Ping-balik: Ki Nartosabdho : Semar Kuning « Wayang Prabu

 4. Ping-balik: BIMA MANEGES VIDEO « APDN SEMARANG DALAM KENANGAN

 5. Ping-balik: WAYANG KULIT MP3 « APDN SEMARANG DALAM KENANGAN

 6. Ping-balik: Ki H Anom Suroto « Jaman Semana

%d bloggers like this: