MP3 WAYANG KULIT

 1. Ki Narto Sabdho

 2. Ki H Anom Soeroto

 3. Ki H Manteb Soedarsono

 4. Ki Muh Pamungkas Bayuaji

 1. untuk cerita bisma gugur kok tidak lengkap ? mbak .!

 2. walah pripun menika kula kok njur ngundhah-ngundhuh wayang kulit….. ampun duka nggih… matur sewu nembah nuwun…

 3. Inggih, memang saya dapat kaset l;oakan juga belum lengkap. pada saatnya pasti akan saya lenkapi

 4. Mangga, silahkan panci punika kagem panjenengan lan kanca2 sutresna budaya, kok

 5. Kulo Nuwun Mas Guntur,
  Nembe kepanggih Laman panjenengan, nderek maos lan menawi waget nderek ugi ngunduh MP3 ingkang kawulo tresnani.

  Matur nuwun,
  Zaenal Arifin (xipin)

 6. nderek nepangaken, nama kula farad. nuwun sewu badhe nderek download mp3 wayang…. nuwun

 7. nyuwun ditambahi dalangipun

 8. two thumbs up kagem sederek sutrisno ringgit purwa, especially ki guntur he…he..hee

 9. aku mampir kang….inguk-inguk hamster plus nguwehi pakan…..matur nuwun

 10. Bade nderek dwld mp3 nggeh?

 11. mbok menawi wonten engkang kagungan koleksi wayang Mp3.., mbok dipun share.., matur sembah nuwun sak derengipun…

 12. lho… mriki sampun kacawisaken sinaosa dereng jangkep

 13. Kok kartolo yang judul loro pangkon ga ada. Minta tolong bgt untuk dicarikan. Maturnuwun

 14. Nyuwun sewu tepangaken kula Dimas Hartono, kawula gadhah sekedhik penggalih kagem kemajengan blog punika mas/mbak. Menawi saget mbok koleksi ringgit wacucal menika ingkang dipun tindakaken kaliyan Dhalang Ki Hadi Sugita, mekaten kemawon mbokbilih wonten ingkang mboten andadosaken suka renaning penggalihipun kula aturaken agunging pangaksami saestu. Matur sembah nuwun.

 15. Maz mbak mnawi Kagunga rekaman video terbaru Ki Anom Suroto utawi Ki Bayu Aji Pamungkas, nyuwun tlng d unggah ten youtube, sak derenge matur nuwun.

Dhawuh Panjenengan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d bloggers like this: