Batik Madrim Sayembara, Angling Darmo Ngratu

Ketoprak Wahyu Manggolo : Batik Madrim Sayembara, Angling Darmo Ngratu

Prabu Anglingdarma, putra saka Dewi Pramesthi karo Astradarma Ratu saka Yawastina. Pramesthi kuwi putri Prabu Jayabaya, raja saka kraton Mamenang Kediri. Sawise dadi garwa raja Yawastina, Pramesti banjur di boyong menyang Yawastina.

Sawijining dina, Pramesthi diangslupi Bathara Wisnu, lan ndadekake dheweke ngandheg. Prabu Astradarma duka ngerti kahanan mau, lan ora nampa katrangane Pramesthi. Dheweke ditundung lunga saka kraton. Banjur mulih neng kratone bapake.

Prabu Jayabaya duka marang Astradarma, banjur sepata yen bakale negara Yawastina lebur dadi lendhut. Ora let suwe Prabu Jayabaya mukswa, Anglingdarma lahir lan dadi raja ing kraton Malawapati. Dewi Pramesthi kaboyong neng Malawapati.baca kelanjutannya

Sawijining esuk nalika Anglingdarma mbebedhak ing alas, dumadakan keprungu swara wong wadon njaluk tulung. Anglingdarma nulungi wanita kang dicedhaki macan, kang mau njaluk tulung kuwi. Wanita mau diterake bali menyang omahe, pertapan Nguntarasegara.

Anglingdarma duwe karep ngepek bojo Endang Setyowati, jeneng wanita mau, anakke Resi Maniksutra. Sejatine Setyowati ora gelem dipek bojo, amarga dheweke nresnani kangmas kuwalone kan aran Bathikmadrim. Madrim ngerti yen Setyowati tresna marang dheweke banjur nantang adu kasekten karo Anglingdarma. Ing adu kasekten mau, Angling menang banjur mboyong Setyowati dadi garwa Prameswari lan Madrim dadi patihe ing Malawapati.

Ana ing kraton Malawapati, Setyowati atine ora jenjem. Dheweke kepingin bali menyang Nguntara Segara. Polatanae Setyowati gawe atine Angling sedhih. Kanggo nglipur ati, dheweke lunga mbebedhak menyang alas. Anggone mbebedhak nganti tekan cedhake taman pertapan Sumur Jalatundha. Ing kono, dheweke meruhi ula sepasang kang lagi pepasihan. Dhewekke ngerti, yen salah sijine ula mau Nagagini, bojone Nagaraja gurune Angling. Angling manah ula lanang kang aran Ula Tampar nganti mati. Nagagini mlayu mlebu pertapan nemoni bojone, lan lapur yen Anglingdarma arep mrawasa dheweke.

Angling crita marang Setyowati lan pamit mati. Dheweke ngerti yen bakal diukum pati gurune. Merga mesthi wae Nagagini lapur kang suwalikke saka prastawa mau. Nagaraja anjalma dadi ula kisi kang cilik banget, lunga menyang taman Malawapati lan ngrungokake crita mau.

Anglingdarma ngadep Nagaraja, sedya mring paukuman. Ananging Nagaraja malah gumuyu banjur ngendika, “Angling anakku, aku ora bakal mateni kowe Ngger. Aku wis ngerti sapa kang luput. Mau aku njalma dadi ula kisi lan krungu kabeh prastawa kang sabenere. Saiki…kanggo tumindakmu kang ksatriya, aku arep aweh kanugrahan. Apa wae kang mbok jaluk bakal dak wenehi.”. Angling njaluk Aji Gineng, kanthi syarat Angling ora kena crita marang sapa wae kalebu bojone dhewe.

Ing bengi, nalika Angling lan Setyowati ana ing paturon, Angling dumadakan ngguyu dhewe. Setyowati serik, ngira yen Angling ngece Setyowati sing asale saka desa. Nadyan wis diterangake kayangapa, Setyawati panggah ora trima. Banjur..”Diajeng, aku mau ngguyu cecak kang lagi guneman. Iki mau amerga aku duwe Aji Gineng kang bisa ngerti basane kewan-kewan mau.” Diterangake ngono, Setyowati dadi kepingin duweni ajian mau, “Menawi boten kepareng kula suwun, luwih becik kula pejah. Kula badhe pati obong.” Tangise Setyowati.

Setyowati nglakoni pati obong tenan. Angling arep nyusul bojone, ananging ora sido merga krungu guneme wedhus kang isine nyindhir dheweke. Angling banjur mudhun saka panggungan. Luwih becik ngayomi rakyate sing isih butuh dheweke. Setyowati nekad nyemplung geni kang mulat-mulat.

Merga saka planggaran sumpahe dhewe, para dewa murka banjur ngukum Angling, supaya nglakoni panguripan ing alas wolung taun lawase. Arwahe Setyowati sajak gela banget, dheweke ngumbara saparan-paran. Banjur nyuwun mring Bathara Guru supaya dheweke bisa bali ing donya. Bathara guru mrintahake Setyowati supaya manitis ing awake Ambarawati, putri saka Adipati Darmawasesa ing Kadipaten Bojonegoro. Setyowati mudhun ing donya, lan manitis ing awake Ambarwati.

Pangumbaran kang suwe, nggawa Angling ing sawijining kraton kang wis suwe ditinggal mati rajane. Kraton kuwi dinggoni dening anakke raja kang aran Widata, Widati lan Widaningsih. Katelune tresna marang Angling. Angling ora oleh lunga menyang endi-endi.

Sawijining wengi, nalika Angling arep turu, putri telu mau metu saka kraton kanti cara ngindhik-indhik supaya ora konangan Angling. Angling cubriya, ora sawetara suwe dheweke lolos sukma anjalma dadi gagak banjur nututi lungane putri telu mau. Kayangapa kagete Angling, jebul-jebul putri iku lagi mangan bangke manungsa ing tengah alas. Gagak malihane Angling nyolong ati saka bangke mau. Widati nyoba ngoyak nganti kesel, nanging kalah cepet karo abure gagak.

Ati mau diselehake ing dhuwure wedhak duweke widati banjur Angling nerusake turune. Esukke Widati kaget weruh ati ing sadhuwure wedhak, ndadekake dheweke ngerti yen gagak kang bengi iku malihane Angling. Widati nangekake Angling, lan dadi padu. Pungkasane Angling ditancepi kembang saengga dheweke malih dadi mliwis putih. Mliwis mau mabur, lunga ngumbara nganti tekan desa Gebang Sawit, Kadipaten Bajanegara. Ing Gebang Sawit, mliwis ditemu dening Jaka Gedhuk, anake Demang Klungsur.

Ing Kadipaten Bojonegara ana sayembara. Sayembara mau isine yaiku mbuktekake ki Bremana sing asli, amarga samulihe seka alas malih dadi loro. Bojone bingung milih sing endi, banjur lunga menyang kadipaten lan njaluk keadilane Adipati Darmawasesa. Adipati kang bingung banjur nganakake sayembara iku mau. Mliwis putih njaluk supaya Pak Klungsur gelem melu sayembara mau, kanthi digenahi carane.

Ora suwe…”Kanggo mbuktekake endi Ki Bremana asli, kekarone kudu bisa mlebu ing kendi iki. Yen bisa mlebu, ya kuwi Bremana asli.” Kandane Klungsur mancing Bremana palsu. Salah sijine bisa mlebu tenan neng jero kendi. Kendi mau ditutup, banjur dipecah. Dumadakan saka pecahane kendi, metu Jin Wiratsangka kang memba-memba dadi Bremana. Jin mau diusir, banjur mlayu mlebu alas. Klungsur antuk kanugrahan dadi hakim ing kadipaten. Anak lan bojone diboyong, uga mliwis putih kang wis mbiyantu.

Ambarawati ngerti yen ana mliwis putih. Banjur mliwis dijaluk supaya manggon ana ing kaputren. Saben dina mliwis mau ngancani Ambarawati. Yen wengi, mliwis putih malih dadi Anglindarma. Kekarone pepasihan lan ndadekake Ambarawati ngandhut.

Adipati Darmawasesa judheg ngrasakake putrine ngandhut tanpa ngerti sapa kang tumindak. Sawijining dina ana resi kang aran Yogiswara teka ing kadipaten Bojonegara.

Resi Yogiswara dijaluki tulung nggoleki wong kang njalari Ambarawati ngandhut. Yogiswara ngajak mliwis guneman. Suwe-suwe nliwis putih lan Yogiswara padu. Bareng ora ana sing menang lan kalah, mliwis putih malih dadi Anglingdarma. Lan Yogiswara malih dadi Bathikmadrim kang sasuwene iki nggoleki rajane. Sawise terang perkarane, Anglingdarma lan Ambarawati dinikahake. Ambarawati diboyong ing kraton Malawapati. Ora suwe, Ambarawati nglairake anak lanang kang dijenengi Anglingkusuma. Anglingdarma mimpin kratone maneh.

Sumangga undhuh Ketoprak Wahyu Manggolo “Batik Madrim Sayembara, Angling Darmo Ngratu” wonten ing ngandhap punika:

Angkling Darmo Ngratu 01.mp3
Angkling Darmo Ngratu 02.mp3
Angkling Darmo Ngratu 03.mp3
Angkling Darmo Ngratu 04.mp3
Angkling Darmo Ngratu 05.mp3

About these ads

About Jaman Semana

Sapa Wani Karo Aku wong Aku Ora Wani Karo Sapa-sapa

Posted on 31 Agustus 2010, in Batik Madrim Sayembara, KETHOPRAK, KETHOPRAK PATI. Bookmark the permalink. 40 Komentar.

 1. boleh dong kirim kasetnya nanti ditransfer duitnya

 2. Mas Samudi,
  Terima kasih atas apresiasinya. Silahkan melihat di CARA DOWNLOAD untuk lebih jelasnya.

 3. salam mas galuh wah dangu kulo mboten mampir.. mampir2 mung download niki sagete

  matur nuwun gih mas

 4. Kagem rencang 2 ingkang demen ngelu kejawen tinggalan nipun canggah Angling kusumo monggo berswisata rohani dateng bojonegoro, ..

 5. Hi there! This post could not be written any better!

  Reading through this article reminds me of my previous roommate!
  He continually kept preaching about this. I’ll send this information to him. Fairly certain he’s going
  to have a good read. Thanks for sharing!

 6. Derek ngunduk Anglingdarmo ngratu mas Galuh sembah nuwun kulo tenggo crios lintunipun Mas

 7. The online shopping is well popular and fancy and also generally there are lots of online
  trading markets available through the online. Taking the leaf out of the table or perhaps adding definitely
  one, is additionally another good answer, it can completely change the dimensions of your dining room.
  rather of maintaining a fantastic granite top dining table, you get the glass cut in
  a strong inverted arc shape during the corners.

 8. Hi there, I want to subscribe for this web site to obtain most up-to-date updates, so
  where can i do it please help out.

 9. Thanks for any other informative site. The place else could I
  get that kind of information written in such an ideal approach?

  I have a undertaking that I’m simply now operating on, and I have been at the glance out for such information.

 10. Thanks for your personal marvelous posting! I seriously
  enjoyed reading it, you will be a great author.
  I will remember to bookmark your blog and definitely will come back from now on.

  I want to encourage continue your great posts, have a nice holiday weekend!

 11. Yes! Finally someone writes about kohls coupons.

 12. If you are going for most excellent contents like myself, only visit this web
  site everyday since it provides quality
  contents, thanks

 13. Possibly you have made use of by getting the Crazy shirts Coupon Code simply to recognize that you can not use this less costly it provides?
  Anybody whom vendors on the internet straightforward Crazy shirts
  Coupon Code would’ve professional this problem.
  These sort of Crazy shirts Coupon Code will generally be quite valued simply by internet purchasers taking into consideration that they
  make them become problems aside from competence describing essential incomes.

  You could prevent virtually any troubles in addition to using
  a Crazy shirts Coupon Code should you know they will to make vital strategies instead of they will.
  A lot of the issues entirely consumed with the help of clients contain:.

  Acquiring the done Crazy shirts Coupon Code:
  Many Crazy shirts Coupon Code make use of an occasion time-frame throughout that they could halt utilized to acquire a much more budget-friendly price or
  merely just practical strategy. With each other, a contributed to
  individual instead back might get arbitrary utilizing your Crazy shirts Coupon Code that include passed her expiration day when your company have truly never
  deactivated this sort of reduction.

  Not always taking a look at the Crazy shirts Coupon Code entirely.
  Before choosing to what specifically type of
  Crazy shirts Coupon Code must be used anybody successfully
  could well aren’t thrilled to uncovered locate the most from utilizing.
  You could not assume practically all Crazy shirts Coupon Code provide a developed reduced.

  Going down getting a certain Crazy shirts Coupon Code.

  On the other hand, you could utilize software program applications
  keeping to the authentic Crazy shirts Coupon Code so that you could utilize them despite the fact that crucial.

  When you are obtaining online, you could have a substantial
  quantity terrific deals of cash on a routine monthly basis making use of
  the appropriate Crazy shirts Coupon Code.
  Obtaining this sort of Crazy shirts Coupon Code can not be uncomplicated.
  Need to be truth, you’re most likely to be spending great deals of objective looking for individuals
  Crazy shirts Coupon Code.

  You need to acknowledge making use of Crazy shirts Coupon Code in the liable approach or possibly you
  perform discover youself to acquire spending a much more substantial expense for any person opportunities.
  Considering that to acknowledge a rather a bunch of components
  being made effortlessly supplied with a little asking price as a result of Crazy
  shirts Coupon Code, it does not generate just.

  Potentially you have used by obtaining the Crazy shirts Coupon Code only to recognize that you can not utilize this even more affordable it provides?

  Since they make them come to be issues along with proficiency associating
  with relevant revenues, these type of Crazy shirts Coupon Code will frequently be really cherished
  simply by web buyers.

  Obtaining the done Crazy shirts Coupon Code: The majority of Crazy shirts Coupon Code utilize a party time-frame around that they could stop used
  to get a much more cost effective expense or simply just practical technique.
  Prior to deciding to just what specifically sort of Crazy shirts Coupon Code need to be made
  use of any person effectively can well aren’t enjoyed
  discovered locate the most from making use of.

  Potentially you have used by acquiring the Crazy shirts Coupon Code simply
  to recognize that you can not use this less expensive
  it offers? These kinds of Crazy shirts Coupon Code will typically be
  exceptionally valued simply by internet buyers considering that they make them wind
  up being troubles in addition to expertise describing significant revenues.

  Before choosing to what specifically kind of Crazy shirts Coupon Code should be
  taken advantage of anyone efficiently could well aren’t delighted to found out uncover the most from taking advantage of.
  You could have a large quantity fantastic offers of money on a routine month-to-month basis making use
  of the appropriate Crazy shirts Coupon Code when you are acquiring online.

  Perhaps you have made use of by getting the Crazy shirts Coupon Code simply to identify that you can not
  use this less expensive it provides? These kinds of Crazy shirts
  Coupon Code will normally be very valued simply by net buyers taking into
  consideration that they make them end up being troubles in addition to expertise referring to essential earnings.

  Prior to choosing to what exactly kind of Crazy shirts Coupon Code need to be made usage of any individual efficiently can well
  aren’t thrilled to discovered discover the most from making usage of.
  When you are getting online, you can have
  a massive volume terrific supplies of cash on a regular month-to-month basis utilizing the
  appropriate Crazy shirts Coupon Code.

 14. I am actually pleased to read this weblog posts which contains lots of helpful
  facts, thanks for providing these kinds of statistics.

 15. I simply could not go away your web site before suggesting that I actually loved the
  usual information a person supply for your guests? Is going to be again steadily to investigate cross-check new posts

 16. Good info. Lucky me I came across your site by chance (stumbleupon).
  I’ve book-marked it for later!

 17. My return go down if I enter my 1098 home loan fascination on my key home loan. If you have a hard time getting debris out of your gutter, you may want
  to bring in some new tools. Another way to find trustworthy home builders in Sydney is to
  search the internet for builders in the area.

 18. V joints and boots individually on each axle shaft but these
  days it’s more economical and beneficial to purchase exchange axles(Drive-shafts) which have reconditioned C.
  You should not just leave it unprotected and defenseless parked on the street.
  If she is someone who keeps her car keys separate from her house keys,
  she is able to get into the house so she can find
  the number of a locksmith in her community.

 19. It’s actually very complicated in this full of activity life to listen news on TV, therefore I just use world
  wide web for that reason, and obtain the most
  up-to-date information.

 20. Please let me know if you’re looking for a writer for your site.
  You have some really good articles and I think I would be a good asset.
  If you ever want to take some of the load off, I’d really like to
  write some content for your blog in exchange for a link back to mine.
  Please blast me an email if interested. Regards!

 21. I do not know whether it’s just me or if perhaps everybody else encountering issues with your site.
  It appears as though some of the text on your content are
  running off the screen. Can somebody else please comment and let me know if this is
  happening to them too? This may be a problem with my internet browser because
  I’ve had this happen before. Thank you

 22. My brother recommended I may like this web site. He was entirely right.
  This publish truly made my day. You can not consider simply how much time I had
  spent for this info! Thank you!

 23. Excellent blog you have here but I was wondering if you
  knew of any forums that cover the same topics discussed in this article?

  I’d really like to be a part of group where I can get suggestions from other experienced
  people that share the same interest. If you have any suggestions,
  please let me know. Thank you!

 24. A motivating discussion is worth comment. I believe that you need to
  write more about this issue, it might not be a taboo
  subject but generally people don’t speak about
  sufh subjects. To thee next! Cheers!!

 25. Right here is the right blog for everyone who wants to understand this topic.

  You understand so much its almost tough to argue with you (not
  that I really will need to…HaHa). You certainly put a new spin on a subject that’s been discussed for years.
  Wonderful stuff, just great!

 26. Really no matter if someone doesn’t know after that its up to other visitors that they will help, so here it happens.

 27. Currently it looks like Drupal is the preferred blogging platform available right
  now. (from what I’ve read) Is that what you’re using on your blog?

 28. Bienvenida! y agradecido!

  He de decir que tu entrada en el blog website
  me ha sido ciertamente practico!
  Termometro de cocina

 29. Bienvenida! y mil gracias!

  Debería subrayar qսe tu entrada en el web log me ha sido siceramente productivo!

  Termometro de cocina

 30. Heya are using WordPress for your blog platform?
  I’m new to the blog world but I’m trying
  to get started and create my own. Do you require any html coding
  knowledge to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!

 31. явамыку

 32. I was гecօmmended this website by my cousin. I am not sure whetheг this post is written Ƅyy him as nobody else know such detaileԀ
  аbout my trouble. You’rе incredible! Thanks!

 33. Thanks for sharing your thoughts about Yes Wellness Coupon Code.
  Regards

 34. I used to be recommended this website via my cousin.I am not positive whether this publish
  is written through him as nobody else recognise such special approxzimately
  my problem. You are incredible! Thanks!

 35. Howdy I am so delighted I found your blog, I really found you by error, while I was browsing on Yahoo for something else, Nonetheless I am here now and would just like to
  say thanks for a fantastic post and a all round exciting blog (I also
  love the theme/design), I don’t have time to read it all
  at the moment but I have saved it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more,
  Please do keep up the great work.

 36. An experienced administrator would benefit from utilizing Hostgator’s services because most
  major maintenance functions are streamlined and can be accomplished very quickly.
  You could ultimately end up paying more than you need rather than saving.
  * Pick a website that functions well with your broadband connection speed.
  Also people will be telling you about things like cheap web hosting, free web
  hosting and so on; but be focused on getting a good service first.
  To learn more about internet marketing I suggest you check out my blog below and always.
  This is mostly shown on your control panel screen in the
  left column. In Host – Gator web hosting solutions, it is possible to observe different plans for getting hosting, which can be nearly appropriate for
  various users with distinct needs and specifications.
  The Plan – The baby plan provides unlimited domains at no extra cost thus allowing
  you to build more and more websites without paying extra for expansion unlike other hosting services that ask
  you to pay extra charges each time you want to expand.
  Other users feel that the good quality of service and
  customer support received is worth the extra cash.
  Dependability in addition to reliability are generally 2 needed in addition to important things for the business owner due to the fact this is exactly what is required coming from a web hosting firm.

 37. Have you ever considered publishing an ebook or guest authoring on other sites?

  I have a blog based upon on the same information you discuss and would love to have you share some stories/information. I
  know my subscribers would value your work. If you’re even remotely interested, feel
  free to shoot me an email.

 38. We аre a group of volunteers and startingg a neew scheme
  in օur community. Youսr website offered us with helpful info to work on. Уou have performed a
  formidable activity and our еntire group might be grateful to you.

 39. magnificent post, ѵery informative. Ӏ ponder wwhy tҺе opposite specialists οf this sector don’t notice tҺіs.
  You mսst continue yoսr writing. ӏ am confident, you haνe a
  huge readers’ base аlready!

Dhawuh Panjenengan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: