DHAGELAN

Basiyo

 1. MBecak
 2. MBlantik Kecelik
 3. Pak Dengkek
 4. Menang Lotre
 5. Midang
 6. Ngedan
 7. Nglirwakake Dhawuh
 8. Nyokot Kebrakot
 9. Pangkur Jenggleng
 10. Popok Wewe
 11. Sam Pek Eng Tay
 12. Semar Mesem
 13. Sepatu Sandal
 14. Si Kojek Dilarikan Babu
 15. Tuwa Tuwas
 16. Uyon-uyon Guyon
 17. Wajik Klethik
 18. Bakul Gudheg
 19. Jatuh Cinta
 20. Tapa mBisu
 21. Basiyo Sakit Perut
 22. Wadining Ngasepi
 23. Pari Bengkong
 24. Aja Dumeh
 25. Bajul Buntung (Feat Junaidi, CS)
 26. Basiyo Gladen
 27. Basiyo Ke Jakarta  (Feat Bagyo, CS)
 28. Besanan
 29. Dhadung Kepuntir
 30. Degan Wasiyat
 31. Daradasih
 32. Gadhon Guyon
 33. Gandrung Kepenthung
 34. Gandrung Kethoprak (Feat Kethoprak Mataram)
 35. Gara-gara Berlian
 36. Gatutkaca Gandrung
 37. Jaka Bodho
 38. Judheg
 39. Kapusan
 40. Keris Dadi Brahala (Bakul Lincak)
 41. Kibir Kejungkir
 42. Kodhok Munggah Kebo
 43. Nanggap Kroncong (Feat Ismanto)
 44. Maling Kontrang Kantring
 45. mBarang Wirang

Djoenaidi, CS

 1. Junaidi Gandrung
 2. Junaidi Juru Kunci
 3. Junaidi Dadi Janaka
 4. Junaidi Khotbah
 5. Junaidi Guru Ngaji
 6. Dalang memble
 7. Gara-gara (Punakawan)
 8. Ular-ular Temanten
 9. Isteri Darurat
 10. Guru Musik
 11. Dalang Internasional 1
 12. Dalang Internasional 2a
 13. Dalang Internasional 2b
 14. Dalang Internasional 3a
 15. Dalang Internasional 3b
 16. Junaidi Sunat a
 17. Junaidi Sunat b

Kirun CS

 1. Kirun Menjadi Dukun
 2. Kirun Mendapat Jodoh
 3. Hukum Karma
 4. Joko Kendil (Video)
 5. Tumpeng Gate (Video)
 6. Hukum Karma (Video)
 7. Dukun Calak (Video)

Dagelan Banyumasan

 1. Curanmor (Zip)
 2. Peyang Penjol 1
 3. Peyang Penjol 2
 4. Peyang Penjol 3
 5. Peang Penjol, Awak Apes
 6. Peang Penjol, Guyon Dadi Lakon
 7. Peang Penjol, Iguh Pertikel
 8. Peang Penjol, Ciri Wanci
 9. Peang Penjol, Nunggal Karep
 10. Peang Penjol, Pinter Keblinger
 11. Pendeng Gepeng, nDara Seperak A
 12. Pendeng Gepeng, nDara Seperak B

Ludruk Kartolo

 1. Kartolo, Ambu
 2. Kartolo, Ayam Batu Rante
 3. Kartolo, Balung Badak
 4. Kartolo, Bansul Gurem
 5. Kartolo, Basman Poseng
 6. Kartolo, Besut 81
 7. Kartolo, Blontang Ngedukno Lemah
 8. Kartolo, Branjang Kabel
 9. Kartolo, Dadung Kepuntir
 10. Kartolo, Dalang Gersang
 11. Kartolo, Juragan Roti Sepet
 12. Kartolo, Kartolo Nyetrip
 13. Kartolo, Kebo Kumpul Kancane
 14. Kartolo, Kidung Jenaka
 15. Kartolo, Kriwikan Dadi Grojogan
 16. Kartolo, Kucing Gering
 17. Kartolo, Makelar Losmen
 18. Kartolo, Manten Puret
 19. Kartolo, Marlena Bludrek
 20. Kartolo, Marlena Juragan Jambu
 21. Kartolo, Marlena Ketemu Jodoh
 22. Kartolo, Patih Kabur Kanginen
 23. Kartolo, Pemburu Cipret
 24. Kartolo, Ratune Iwak
 25. Kartolo, Sepor India
 26. Kartolo, Sopir Lori
 27. Kartolo, Tenguk-tenguk Nemu Getuk
 28. Kartolo, Tumpeng Maut

Guyon Maton (Lesmana Wuyung)

 1. Guyon Maton, Petruk Godril (Surono – Darsi)
 2. Guyon Maton, Nawangwulan (Waldjinah)
 3. Guyon Maton, Lesmana Godril (Surono – Darsi)
 4. Guyon Maton, Petruk Dadi Dalang (Surono – Darsi)

Srimulat

 1. Gepeng, Untung Ada saya
 2. Gepeng Diculik
 3. Ngandhut Dadakan (Ranto Edy Gudel)

Fragment Bancak Doyok MP3

Warkop DKI

 1. Dokter Masuk Desa
 2. Ilmu Alam
 3. Warung Kopi
 4. Warkop Prambos
 5. Pingin Melek Hukum
 6. Warkop Prambos VS PSPB
 7. Warung Tenda

Surya Group

 1. Komedi Lokaria, Kawin Warisan
 2. Surya Group, Suamiku Tergadai
 3. Surya Group, Sinyo Minta Mami
 4. Surya Group, Sinyo Membolos
 5. Surya Group, Sinyo Main Sandiwara
 6. Surya Group, Cinta Kingkong
%d bloggers like this: