NGUDARASA

 1. A Few Good Men
 2. BELAJAR AKSARA JAWA DENGAN HANACARAKA VER 1.0
 3. EBook SERAT WULANGREH
 4. Selamat Tahun Baru 1432 H
 5. Ini Indonesia, Bung….!!!
 6. Peta Mudik 2010 Jawa Bali & 10 Kartu Lebaran Pilihan
 7. SERAT KANDHANING RINGGIT PURWA
 8. Ulang Tahun
 9. Refleksi
 10. Dialog Imajiner, Demokrasi Di mata Kami
 11. Imam Bashori, Nartosabdho Return
 12. Edy Listanto & Imam B, (Tribute to Ki Nartosabdho)
 13. Prabu, Pranowo Budi
 14. Wahyudiono, DVD Wayang dan Kethoprak
 15. Kiamat Tahun 2012 ; Download Film 2012
 16. Wahyudiono, Wahyu
 17. Selamat Idul Fitri
 18. PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN BAGI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA
 19. Terang Bulan, Mamula Moon atau Negaraku?
 20. Ari Gunawan dan Toni Raharjo
 21. WS Rendra Tutup Usia
 1. Kulo Nuwun Mas Guntur, dipun tepangaken kulo Roni Subari saking Bandung, nuwun sewu kulo sapun thingak-thinguk, niti kawontenan ‘Jaman Semana’ lan malah sampun ngundhuh kethoprak awit pun tangisi sederek, waaaah regeng sanget koleksi kethoprakipun.

  Kulo mboten bade ngumbar janji awit kulo nuju ngincer setunggaling sumber audio wonten Bandung khususipun audio kethoprak, njih sak mangkeh menawi kasil anggen kulo insyaalloh mboten dateng pundi malih sedyo kulo kintunaken dumateng panjenengan. kangge nambahi koleksi ‘Jaman Semana’.

  Njih donga lan pangestune mugi-mugi kemawon saged kaleksanan, Amin

  Cekap semanten sowan kulo sanes wekdal pun sambung malih.
  Matur nuwun
  roni subari 087 821 232 070

 2. top markotop, kulo remen sanget

 3. amit derek nyelonong . . ..

  sakderenge amrih paring pangaputen ingkang katah marang Ingkung, ingkan tanpa permisi sampun blusukan ing “Jaman Semana” lan sampun ngunduh wayang mp3. Niki ingkung amung derek geluri budaya jawi.

  Menawi kepareng nyuwun pasword kange ngunduh file-file ingkang wonten pasword ipun
  suwun . . . .

 4. Nuwun sewu mas saderengipun. Kula tertarik kaliyan ketoprak prekawis retna dumilah, amargi skripsi kula perkawis jati diri tiyang Mediun. Menawi angsal kula nyuwun dipun kirimi viedonipun. email kula herman.pamuji@ui.ac.id utawi hp_indonesianextleader@yahoo.de Nuwun.

 5. Nuwun sewu Asalamu’alaikum.

  Tepangaken dalem saking Pangkalpinang….

  Sak sampunipun dalem ngunduh wayang Anom Suroto Wahyu Senopati, nembe nyuwun izin palilah. ……he..he…
  sekalian nyuwun pitedah, file seri kaping 12 kog mboten saged dalem unduh.

 6. Salam kenal ,mbokmenawi wonten saderek ingkang kagungan kumpulan buku cerito boso jawi anggitanipun any asmoro rikolo semanten,nuwun sewu bosonipun amburadul,matur nuwun.

 7. Sawetawis kula wonten, nagning dereng sempat scan… pun tengga kemawon

 8. Randy E Prasetyo

  salam kenal lan kompak ,kulo saking gestisutis,ingkang asring nggarap lokalan poster pagelaran wayang kulit ing surakarta,mbok menawi kerso mirsani karya awujud poster,monggo,niki alamat facebookipun gestisutis,,
  http://www.facebook.com/pages/GESTiSUTiS/150539668369135
  matursuwun mas jaman semono..

 9. Matur nuwun sanget dumateng ingkang kagungan “Jaman Semono” dening kawigatosanipun datheng kesenian jawi. Nyuwun duko sakderengipun amargi kulo sampun nderek ngunduh tanpo nyuwun palilah rumiyin dateng panjenengan. Ketoprakipun jan jooosss tenan, sampun angel sanget dipun padosi tandingipun wekdal puniko. Menawi kulo mastani ingkang nglampahaken sedoyo “masteripun” ketoprak. Matur nuwun sepindah malih, mugi panjenengan sakkluarga tansah manggih kamulyan, tinebihno ing rubedo.

 10. Dhawah sami-sami, bapa. Mugi pinaringan margi saged pikantuk file-file sanesipun

 11. Salam kenal kembali….

 12. amit 2 , mugi tinebehno ing tulak ,

Dhawuh Panjenengan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d bloggers like this: