Arsip Blog

Ki H Anom Suroto, Durna Gugur

 • Lakon wayang : Durna Gugur (Seri Baratayudha)
 • Dalang  : Ki H Anom Suroto
 • Sumbangan : Mas Jarot Riyanto
 • File : MP3 /4400 khz/12bkbps/16 file

 

Sekali lagi, bukti kecintaan rekan saya pada blog ini.   Mas Jarot Riyanto, yang disela kesibukannnya sebagai Ahli Ilmu Tanah, masih berkenan menyempatkan diri mengupload lakon Durna Gugur, Satu dari Seri Baratayudha yang dikemas dengan sangat menarik oleh dalang kondang KI H Anom Suroto.

DURNA GUGUR

Oleh : Jarot Riyanto

Durno Gugur adalah masih serial Baratayuda, yang menceritakan perang besar antara Astina dan Pandawa.  Dalam serial kali ini Ki Dalang Ki H.Anom Suroto membawakan cerita yang cukup menarik dimana diceritakan bagaimana perjuangan Pandito Durno sebagai Guru Kurawa Astina sekaligus Pandawa harus menunaikan kewajiban sebagai senopati perang untuk menumpas Pandawa.

Sebagai pembuka cerita dikisahkan tentang kesuksesan Adipati Karno yang telah berhasil membunuh Gatotkaca, sehingga menimbulkan amarah yang besar Werkudoro sebagai ayahnya.  Hal ini mendorong Bomowikoto dan Joyowikoto yang dikenal dengan sebagi senopati kembang sepasang untuk menyanggupi menjadi senopati,yang akhirnya berhadapan dengan senopati dari pandawa yaitu Desto Jumeno dan Woro Srikandi.

Sementara itu Kumboyono atau Pandito Durno yang telah mendapat tambahan ilmu dari gurunya Romo Parasu, dengan cara melaksanakan topo mbisu, dimana dengan cara seperti itu Pandito Durno tidak dapat terlihat oleh siapapun.  Dengan tekat yang bulat akhirnya Pandito Durno menuju peperangan dengan terlebih dahulu menitip pesan supaya anaknya Aswotomo disembunyikan, dengan majunya Pandito Durno ke medan perang dengan menggunakan ajian Lare Manyuro membuat pasukan Pandawa kocar kacir karena tidak dapat melihat musuhnya, sehingga Prabu Kresno berupaya mencari ksatria yang dapat menandingi Pandito Durno.

Bagaimana kelanjutan cerita ini dapatkah senopati Kembang Sepasang yang sakti dapat menandingi Pandawa, dan siapa yang akan menjadi ksatria untuk melawan Durno serta bagaimana kehebatan dari masing pihak dapat anda  ikuti dalam serial yang dibawakan dengan baik oleh Dalang Ki H.Anom Suroto

 1. Ki H Anom Suroto, Durna Gugur 1a
 2. Ki H Anom Suroto, Durna Gugur 1b
 3. Ki H Anom Suroto, Durna Gugur 2a
 4. Ki H Anom Suroto, Durna Gugur 2b
 5. Ki H Anom Suroto, Durna Gugur 3a
 6. Ki H Anom Suroto, Durna Gugur 3b
 7. Ki H Anom Suroto, Durna Gugur 4a
 8. Ki H Anom Suroto, Durna Gugur 4b
 9. Ki H Anom Suroto, Durna Gugur 5a
 10. Ki H Anom Suroto, Durna Gugur 5b
 11. Ki H Anom Suroto, Durna Gugur 6a
 12. Ki H Anom Suroto, Durna Gugur 6b
 13. Ki H Anom Suroto, Durna Gugur 7a
 14. Ki H Anom Suroto, Durna Gugur 7b
 15. Ki H Anom Suroto, Durna Gugur 8a
 16. Ki H Anom Suroto, Durna Gugur 8b

Admin: Untuk Mas Jarot Riyanto

Mewakili para sutresna budaya wayang kulit, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas semua jerih payah dan dedikasi anda.  Ditunggu untuk lakon-lakon yang lainnya!!!